مجله علمی و پزشکی

دستگاهی که رد ویروس کرونا را در هوا می زند

رقابت رای ردیابی وع کوید-۱۹، انشمندان چینی را بر نشت تا سیستمی را با هدف شناسایی ار ویروس ها.

این فناوری جدید رای اولین بار با شروع بازیهای المپیک زمستانی و به عنوان بخشی از این کشور برای رای و رای و رای و رای و رای

“لیو پنگ” (Liu Peng) محقق دانشکده پزشکی دانشگاه چینهوا و یکی از اعضای تیم تحقیقاتی این مطالعه گفت: عملیات عملیاتی در طول بازیها شامل انجام کارها مانند تمیز کردن و آزمایش تجهیزات شرکت و آزمایش هوا برای شناسایی حضور یا عدم وجود است. ور ویروس نیز یک ابزار برای ارائه هشدارهای اولیه است.

بیماری کووید -19 از طریق قطرات تنفسی که هنگام سرفه یا عطسه از دهان فرد خارج می شود، منتشر می شود اما این ویروس در محیط های بسته می تواند توسط ذرات آئروسلی که در هوا باقی می ماند نیز منتقل شود.

واپخش (آئروسل) نامی است که به وسپانسیون یا تعلیق رات جامد یا قطره‌های مایع در گاز اطلاق می‌شود. ور لی منظور از هواپخش، ذرات گرد و غبار معلق در هواست. ود، ریزگرد اقیانوسی، لودگی هوا و مه دود امثالی از هواپخش هستند.

ناسایی رونا در وا با پیشرفته

ابزار توسعه یافته جدید شامل یک حمل کننده قابل حمل است که برای مکیدن هوای محیط و بررسی جمع قطرات آئروسل متشکل از ذرات ریز که می تواند در هوا پخش شده و حامل ویروس ها باشد، طراحی می شود. از ونی کردن، گاز جمع آوری شده به مایع تبدیل شده و از طریق ارساز اسید نوکلیک آزمایش می شود.

بیشتر، این سازنده ۱۰ رابر بیشتر از ابزارهای معمولی آزمایش اسید نوکلیک است.

لیو افزود: این دستگاه ۲۰ کپی ر میلی لیتر است، در حالی که دستگاه های معمول ۲۰۰ تا ۵۰۰ ریال در لیتر است. این معناست که حتی نمونه هایی با بارهای ویروسی کم نیز می توانند توسط این سازمان شناسایی شوند.

ل از، این سیستم در پنج مکان استفاده از محل برگزاری مسابقات پکن ۲۰۲۲ مورد آزمایش قرار گرفته بود.

گزارش ماه گذشته گزارش داد که انتظار می‌رود بیش از صدها نفر جمع‌آوری‌کننده نمونه‌ها در بازی‌های المپیک مستقر شوا المپیک مستقر شونر و ازی‌های المپیک مستقر و.

“منگ روی” (Meng Rui) معاونت چاویانگ پکن که محل برگزاری مسابقه اسکیت سرعت ملی است، 9 فوریه در یک نشست خبری گفت که این فناوری در مناطقی که ورزشکاران آنجا پیش از شروع بدن خود را گرم می کنند، اتاق های رختکن و سرویس های بهداشتی را بیان می کند. نصب است و عملیات ردیابی ویروس در هوا به ورت روزانه انجام می‌شود.

لیو در انتها اظهار داشت که این ممکن است در مارستان‌ها، ایستگاه‌های قطار و فرودگاه‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.

46

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا