مجله علمی و پزشکی

تاکید بر واکسیناسیون به ویژه تزریق دوز سوم برای مقابله با سویه جدید اومیکرون

به گزارش شفاف، این دیدار بین رئیس دفتر رئیس جمهور و وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اسلام و فرهنگ و آموزش و پرورش جهان انجام شد.

وزارت بهداشت همچنین گزارشی از روند انتشار مجلات جدید Omicron در جهان منتشر کرد و بر رفتارهای Omicronis در کشورهای مختلف و در گروه های سنی مختلف از جمله اجرای هنجارهای بهداشتی و اجتماعی در کنار واکسیناسیون تاکید کرد. به خصوص تزریق دوز سوم ضروری است.

این اعلام همچنین به دلیل افزایش روند و زمان واکسیناسیون در منطقه است تا میزان شیوع Omicron جدید در ایران را نسبت به سایر کشورهای جهان برآورده کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد به گزارش رسانه های اسلامی برای گسترش ولیعهد در منطقه اشاره کرده است و اعضای این جلسه همچنین بر لزوم جلوگیری از دستاوردهای مردم کشورمان در گسترش ولیعهد تاکید کردند. به خصوص سویه های Omicron.

پس از این جلسه، مصوبات پیشنهادی در ستاد ملی ولیعهد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نمایش بیشتر

دکمه بازگشت به بالا