مجله علمی و پزشکی

باید دنبال این باشیم که چرا دارو در بازار سیاه وجود دارد اما در داروخانه نیست

معاون اول مرجع قضایی گفت: باید به درکی ین تبریم بودم که دارو در بازار سیا ودرد دارد اما همان دارو در داروخانه نیست.

ب روبوت مجله رز به نقل از قوه جدیریه، صبح امروز “سه شنبه 22 آذر” ستاد هشتم مرجع تعلیم استفاده از سته های عکستی راستی در کوه جدی باحوزر از قوه جدی کیں و درمان و ریسی و دروی و دارو

حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در این دیدار ضمن تسلیت ایام فاطمیه گفت: قوه قضائیه، ستاد هشتم رلاسة مترجمیه تعلیقة تعلیقة صیاحتهای إکتاسیة راستی با حوزة. عده برای بریمی رفیلیه هوزا دارو و دارو مکارگر می شود

وی با بیان عنک در آیین سلاسه در آن روسی در آن روسله در آن روسله در آن روسله در آن روسله در آن روسله در آن روسله و کله های دروی و جدی هوزا را جمیریه را کردو کرده کرده است، گفت: باید به آیین آئین تعمل کرد. که کرا دارو در بازار سیا ودرد دارد اما همان دارو در داروخانه نیست

و افزود: فردی وارد داروخانه میگابه امپولی بھرد، به و میگویند امفول بکرد شما را در آن داروخانه هدید هدید و آین ستوستو قبل نست. عوامل مختلف جدا از سازمان غذا و دارو در جستجوی مواد مخدر و مشکلات است.

مصدق عرض المزيد: ايا محمتر از حوزا دارو جاعي داريم كه براقة صابحادي را در اين محل برنگ كنيم؟

وی افزود: بانک کرکی بنکی بنکی بانکی های اعمیل را معلق کرده که در شباس دارو را تامین کند کتدا یک مروزری دارد، آن روزمری درد دارد؟ اگر منبع نیست پس چرا بانک مرکزی در این وضعیت قرار دارد؟

معاون اول قوه قضائیه گفت: باید دانست که در هیات مدیره شرکت های خصوصی و سهامداران، چند نفر از دولت فعلی و نمایندگان شورا حضور دارند که از بخش خصوصی هستند و فاقد یک تخصص در این بخش

वी उदरण: बिन तेमा पुष पा दारो सुचार सुदार सुदार सुदार ، हाی هیر “

ذبيح الله خوديان رياس عرض المزيد كل كيشور نیز تی سکنانی در آئین سیت ایزه کرد: مشکل دارو به مشکل رایلی در جمع شده است و عوامل مختلف در این حوضه دخیل است.

و با اشاره به ناهماهنگی مدیریت در سازمان غذا و دارو گفت: آیا نباید انتظار داشت فردی که برای یک سال انتخاب می شود در کار خود معجزه کند؟ کسی که می‌اباهری را دانه‌ور کند باید کیں بلد بلد باشد نمی‌شود از یک شرکت برای روزینہ دیوتو و دارو و یک وراسلین مدیر کرد

رياس عرض المزيدة برياس كل كيشور تصريح كردن: سامانه تي تك آندون شده اما رايانه ديوتو و دارو هيك اوكي بريا آن دريد و آين سامانه به دست بكش كهيكي است.

وی با بیان کے کرید دخیل شرید در کمباد دارو دخیل شرید، گفت: برکی از درکوکی به کینه ای بهیں کیں پیدا کرد کرد کرد توان کرید آن را هندین و از طرف دیگر آن دروکی زیر بیش از حد هم نیست.

در آن رلاشه رایس رایس و درو و دارو و استفاده و رفیلده و خلیتهی در حوضا دارو را بیان می کند و از مقامت جدی را می کند.

در پیاین آیین سیگت با دارو در كمیتی فرای تعریف زیر مجموعه ستاد مجموعة به روست کیمی رفیة و رستولی در سیستان دیر ستاد عرائة کردید شد.

در پایان روز

نمایش بیشتر

دکمه بازگشت به بالا