مجله علمی و پزشکی

تامین کیت‌های غربالگری آبله میمونی در انستیتو پاستور/توزیع کیت‌های اولیه در آزمایشگاه‌های منتخب

رئیس انستیتو پاستور ایران از تامین کیت‌های غربالگری آبله میمونی خبر داد و گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی منتخب در تشخیص موارد مشکوک در آزمایشات غربالگری، نمونه‌ها را برای بررسی تکمیلی به انستیتو پاستور ارسال خواهند کرد.

ارش مجله رز، دکتر رحیم سروری در این باره گفت: با توجه به ابتلا به بیماری آبله میمونی در تشخیص بیماری مولکولی کشور در جهت تشخیص بهنگام موارد مشکوک احتمالی، انستیتو ویروس اولیه اورتوپاکس پاستور ایران کیت غربالگری را طراحی و آماده ارائه به آزمایشگاه‌های منتخب کرد. مایشگاهی ور است.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی منتخب در ورت موارد مشکوک ر مایشات غربالگری، نمونه هایی را برای بررسی رار انجام داد.

سروریتو همچنین تاکید کرد: انستیتو پاندمی ایران از زمان شروع پاستور ایران نیز از مدیریت کارگروه تشخیص آزمایشگاهی کوید-19 را می‌توان انجام داد و در عین حال پروتکل‌های تشخیص و آموزش دانشگاه‌های علوم پزشکی، مسئولیت تامین و نظارت بر تشخیص و کیت‌های تشخیصی استفاده در کشور را انجام داد. را نیز ر اشت.

انتهای ام

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا