مجله علمی و پزشکی

چرایی ابتلای بیشتر به اُمیکرون در جوانان / لزوم واکسیناسیون مکرر برای توقف چرخه ویروس

بیمارستان سینا تهران، ضمن تشریح وضعیت مراجعات فعلی به این بیمارستان، از ایجاد زمینه لازم برای شرایط مدیریت بیماری در روزهای آتی خبر داد و گفت: به نظر می رسد که طی یک یا دو ماه آینده مجدداً گرفتار رئیس جمهور وحشتناکی از ابتلا به بیماری شد.

ر محمد طالب‌پور در وگو با مجله رز، با اشاره به اینکه 45 روز قبل میزان بازبینی رونا به این مارستان انگشت مار بوده است، گفت: اما حدود یک مارست. نی وردی‌ها و به نبال آن ری‌ها بیشتر است. الان آمار خیلی کمتر از پیک پنجم است اما سیر بیماری پیش‌رونده است.

وی افزود: مارانی که اکنون به ما مراجعه می‌کند با شرایط عمومی بیماری هستند. اما از آنجایی که هنوز تعداد ارقام در مقایسه با پیک‌های قبلی کمتر است، نمی‌توانم مقایسه دقیقی داشته باشم.

وی رباره شرایط داوری فعلی به مارستان سینا، ‌ : رصد افرادی که وان‌تر می‌شوند و مبتلا می‌شوند بیشتر است و افراد مسن هستند که شاید بهتر باشد جدی‌تر انجام دهند و اکسیناسیون خود را با رایت رایت کنند. می‌توانم اینگونه استنباط کرد به ماری در آنی که دز وم واکسن را تزریق کردند کم‌تر وده است: را ایمنی‌زایی کافی اشتند. الراموش نکنیم واکسن عامل غیرقابل تبدیل به این است، بلکه از شدت بیماری لوگیری می‌کند. اکنون بیماری داریم که سه واکسن فایزر (در ارج از کشور) تزریق کرده است اما باز هم بیمار شده است. نابراین زمینه بافت بدن و بیماری‌های زمینه‌های هم در مواجهه با این بیماری است.

او با اشاره به انجام واکسیناسیون در بیمارستان سینا به شکل 24 ساعت، تصریح کرد: تزریق واکسن روزانه به حدود 150 تا 200 نفر انجام می شود و به بیمارستان ما مراجعه می کنند، معمولا کسانی هستند که در اطراف بیمارستان ما ساکن هستند و همینجا واکسن هستند. تزریق رده‌اند. این یعنی آمار ما از نظر واکسیناسیون بهتر است.

وی رباره آماده‌های مارستانی از نظر داروها و تجهیزات، ‌ : لا با مشکل یا مبودی که نیستیم و در طی مدت زمان طولانی‌ای که مبودی نیستیم و طی مدت طولانی وجود دارد. این در حالی است که ر پیک پنجم به تزریق رمدسیویر به 300 نفر در روز هم رسیده است. مارستان سینا قدیمی‌ترین بیمارستان ایران است و این غیرت و همیت وجود دارد تا مشکل مردم حل شود. ر این راستا ر جلسات اضطراری در بیمارستان برای مدیریت بیماری در روزهایی می‌گیرید که با افزایش مراجعات ماا را به نظر می‌رسد که طی یک یا دو ماه آینده مجدداً یک وحشتناک خواهد شد.

رئیس مارستان سینا درباره موارد منفی کاذب تست‌های رونا در ویه امیکرون، بیان کرد: در مورد تست PCR اندی مکه انجای . این رحالی در پیک دلتا است. نابراین رصدی از پاسخ‌های منفی تست‌ها، مبتلایان به امیکرون هستند که مثبت نمی‌شوند.

وی همچنین درباره واکسیناسیون علیه گزارش به مجله رز، گفت: زمانی که همه دنیا واکسن میزدند، ما به هر دلیلی واکسن نزدیک و عقب افتادیم و به مرگ و میر روزانه حدود 600 نفر و بالاتر هم رسیدم، اما میتوانیم در یک فاصله کوتاه 3 ماهه حدودا. رصد معیت را واکسینه نیم. آیا این کار با ند ماه ممکن انجام شد اما همین سرعت الای واکسیناسیون یک نعمت بزرگ است که چرخه بیماری را شکست. این در حالی است که ر ورهایی که موقع هم واکسیناسیون را شروع کردند هنوز ۶۰ تا ۶۵ رصد مردم واکسینه شدند.

او اکید کرد: اکنون ایمنی ناشی از تزریق واکسن در حال اهش است و مفهوم آن است که باید مجددا جامعه را ایمن کرد. لت اینکه رشد امیکرون در امعه کاهشی بود، همین بالا بودن ایمنی افراد بود. اگر مجددا همت عالی و حتی تصمیم‌گیری رای تزریق دز ارم واکسن هم شکل بگیرد، می‌توان از وخامت بی‌ماری ک جلوگیری کرد. این ویروس با واکسیناسیون مکرر ضعیف می‌شود و می‌توانم ویروس‌های را شکند کنم.

انتهای ام

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا