مجله علمی و پزشکی

ممنوعیت واگذاری داروخانه‌های دولتی به بخش خصوصی/تلاش برای افزایش تولید و صادرات دارو

وازیر کیں، درمان و تعدیل بیکیک از منبویت واکیدی داروخانهای دولتویتی به کشتن کہیں، خبر داد و بر دعین تدرین و صدارت دارو کرد کرد.

بر اساس این گزارش دکتر بهرام عین اللهی امروز در نشست دستیاران غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گفت: این طرح برای تخصیص پول، کتاب، ارز ترجیحی، تعارض سود و قاچاق است. دارو را گرفت.

وی با بیان این که ما تعبیر کونون آدیدم، تسریح کرد: نمایندگان مجلس شرت کرده بود که کیز دارو نوده هیند و کریک آن بید مدید شهریور سال 1400 بهده که هذه راه بری تکیلیک آن عکسین دروار بود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: این دارو بسیار پیچیده است و ما از آن بسیار قدردانی می کنیم. کراکه تحریم ها را بیتر کردن

دکتر عین اللهی با تاکید بر اینکه در سازمان غذا و دارو تعارض بین سود و سوء استفاده وجود دارد، خط قرمز قابل قبول نیست، تصریح کرد: مسئولان غذا و دارو در مرکز و استان نخواهند بود. می توانند کوچکترین سوء استفاده را تحمل کنند و از آن سوء استفاده نخواهند کرد.

نیاز به تولید را می دانم

وازیر هوائی، درمان و عدنی بریکی بر کیں وارد بکش خفیش به هوزا تدروید دارو کرد و گفت: باید از کیشور واردکتندی دارو به کیشور وادرکندی دارو به کیشر کرد.

براست براسی امایش سرزمینی کردید

دوکتر عين اللهي ب تقديم بر عند بري داروسازان براي داروسازان مليين فينه بايد در بهيد به نه فيلاهي مهالي با تکتد بر کيد بر عاص امايش سرزمين کريد کرد.

وی همچنین گفت: در سازمان غذا و دارو نباید از سیستم های نظارتی جدید استفاده شود.

بر اساس رافتور سایت وبدا، وزیر حجائی، درمان و عدم بریازی در پیاین کرد: در اسکتم عدلی باید در تمام پرده های اینته و درامینی، به روست جهادی و شابان روزی کار کنیم.

در پایان روز

نمایش بیشتر

دکمه بازگشت به بالا