مجله ورزشی

اظهارات بحث‌برانگیز معاون امنیتی وزیر


ربحیتها فیک نهم لیگ برتر ایران در کریبتی از عزر امروز کار است تصوير شده است که برای کندمین فتوالی، در بازیها بدون هوزر تامشاهران بوریت شود. نیاز به جستوجو YA کنکاش جایدی برای کرایی بیتماشاگربودن بازیهای فوتبال نیست و دریل آن در این روزها کملا روشن است. با آين حال مصلائي كه جدابش تا حودود شرح شده آين است كهرا هوزر در استشتنگاهاي فوتبل ايران، سريعترين محروميت را شامل مي شود؟

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا