مجله ورزشی

آجرلو: قدم بعدی حق پخش تلویزیونی است/ درویش: حالا مالکان بی‌شمار داریم

ن ارائه سهامی سرخابی‌ها با ورزش ورزش و پیشکسوتان فوتبال در هتل المپیک گزارش شد.

ارش گزارش، جشن ملی اختصاصی ام استقلال و پرسپولیس به مردم، حضور در ورزش، سازمان خصوصی سازی و وبان

در این مراسم حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، حسین قربان زاده سازمان خصوصی سازی، محمد پولادگر را به عنوان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، رضا درویش باشگاه پرسپولیس، مصطفی آجرلو باشگاه استقلال و سازمان از وتان و تیم مچون محمودخوردبین، حسین کلانی، مهدی امیرآبادی، لیرضا اکبرپور، محمد مومنی، رو حیدری، سپهر حیدری، اریرد…

ورانی هر اتفاقی در استقلال و پرسپولیس می‌افتاد تمام شد

در ابتدای این مراسم و پس از گرامیداشت روز جانباز، حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی، با تبریک اعیاد شعبانیه، اظهار کرد: خوشحالم در جشنی هستم که مسیر قطارهای ورزشی مناسب در فوتبال است. این خوشحالی اگر به رستی استمرار پیدا کند و در ایستگاه های هم موفقیت پیش رود و به آرمان مطلوب برسد مضاعف خ.

ی این موضوع نه در ورزش بلکه در همه عرصه ها حیاتی است. از صد ال پیش که مزه منفعت بی زحمت در الب اقتصاد نفتی زیر زبان دولت ا رفت، خلق فرصت و ثروت کار بی‌زحمت شکل گرفت. تجربه وری که روی الماس و روی گنج خوابیده به رستی از گنج حضور مردم استفاده نمی کند.

ربان زاده بیانان کرد: هیچ وری به پیشرفت نمی‌رسد چرا که خلق ثروت و ارزش کند. این اتفاق آغاز این مسیر ولانی واهد بود. مطمئن در این تیم بیشتر از آنچه که واقعاً دیده شد در حالی که اتفاقی رقم خورد که مانند 8 سال دفاع مقدس و الگوی حکمرانی به ما داده شد و همه در کنار هم و دست در دست هم کار می کردند تا به نقطه مطلوب برسند. اگر منیت وجود داشت اصلا به این نقطه نمی رسید. روزی خدمت دکتر سجادی رسیدم متوجه شدم که وی از بقیه وزارتخانه ها مانند صمت و نفت و کشاورزی که با آن ها بر سر ارائه و شفافیت چالش داریم، بدون ذره ای که نگران ما چه کار باید بکنیم. ر این اتفاق وزارت ورزش گر اصلی این جریان بود. من نزدیک یک ساعت خدمت رئیس جمهور و دکتر خاندوزی این دعدغه مطرح شد رخابی ها حتما به مردم پیشنهاد می دهند. این میت بین وزرا و مجموعه دو اشگاه ایجاد و دست به م ادند و مثل یک مجموعه واحد عمل کردند تا م ناطف.

ربان زاده ا اشاره به ماهنگی در مسیر انتقالی آنونی و درست سرخابی ها سه ماه گذشته گفت: این اتفاق با رفت ر. ر حال اضر ۸۰۰ ارش از مامی مدارک مالی در منظر مردم و هواداران قرار دارد. ره نویسی تا ۳۰ روز فرصت ارد. رخی این را با رضع اولیه اشتباه رفتند چرا که رضح در یک روز انجام می شود. رین پذیرش نویسی پیش از این ۱۵۱ نفر بود اما امروز ۲۵۰ هزار نفر برای پرسپولیس و ۲۱۰ هزار نفر برای استقل نر رای رسپولیس و ۲۱۰ هزار نفر برای ستق

سازمان سازمان خصوصی سازی افزود: هیئت مدیره دو باشگاه بدانند دیگر آن فضایی که هر اتفاقی می افتد و اکنون تمام اتفاقات باشگاه ذره بین مردم و همه سهامداران قرار دارند و باید برای همه ورزش و فوتبال این اتفاق بیفتد. این اتفاق آغاز تحول در دو اشگاه است. افیت اگر درد ارد، در وجود خود رمان هم ارد. مشتاقم مدیریت را در این اشگاه ها ببینم. ریالی از پول مردم به خزانه دولت نمی رود و مامی آن رف اصلاح ساختار مالی و مدیریتی رفه ای دو باشگاه می باشد.

از روش سهام، نوبت حق پخش لویزیونی است

مصطفی ر در ن ارائه سهام سرخابی ها به مردم، گفت: خوشحالم امروز شاهد تحقق وعده های مم در ورزش رفه ا هستیم. از ابتدای حضورم در اشگاه استقلال دنبال پیشرفت در حوزه بودم. ر وزه اقتصادی جدا از راه های رآمدزایی، برون رفت از اقتصاد ولتی و ایجاد برند بزرگ استقلال و محبوب هوادارهتان از مارهداناز.

و افزود: در وزه ورزش برای رسیدن به قهرمانی در لاشیم. ر مرانی کوتاه و بلند مدت طراحی ردیم. حرکت وصی از استقلال به سمت حرفه ای شدن و ثروتمند شدن است و نقطه عطف این باشگاه واهد بود. موفقیت در وصیفی سازی تامین حق پخش لویزیونی، تبلیغات محیطی و فروش محصولات برای هر اشگاه است. مردمی شدن اقتصاد ر هر وزه ای باعث بالندگی اقتصاد می شود و چه نه ای ر از مردمی سازی رندهای استقبال می شود.

رلو اطرنشان کرد: پروسه وسی سازی در ورزش حرفه ای و مشارکت مردمی می واند الگویی متفاوت برای اقتصاد . ورود این برندها به بورس اتفاق قالب توجه و بی سابقه ای برای ورزش حرفه ای و اقتصاد خواهد بود و اگر این روند به درستی به نتیجه برسد شک الگویی متفاوت از مشارکت موفق سرمایه های مردمی در حوزه اقتصادی بدون رای به تصویر خواهد کشید.

وی افزود: ما در راه ابتدایی قرار داریم و این روند به مایت مقامات دولتی، مجلس و قوه قضاییه محترو است. ادامه این روند و تثبیت درامدهای آنونی پایدار از جمله حق لویزیونی، کپی رایت، لیغات محیطی است که به هدف لویزیونی، کپی رایت، لیغات محیطی است که به تحقق اهداف و با. از دکتر رئیسی، دکتر مخبر، دولت محترم و شجاع در اخذ این تصمیم، دکتر اندوزی، دکتر رحیمی، دکتر سجادی، دکتر ربان زاده و ر ما و ر م. ما در ابتدای راه هستیم و برای طی کردن این مسیر به حمایت از نیازمندیم.

رسپولیس الا مالکان بی شمار دارد

رضا درویش باشگاه پرسپولیس هم در جشن جشن سرخابی ها به مردم، گفت: خوشحالم که این رویا با پیگیری همه مخصوصاً وزیر ورزش، وزیر اقتصاد و ریاست سازمان خصوصی سازی سهام به پیوست. م در این دهه تیمی از ایران به قله آسیا می‌رسد و شاید یکی از آن‌ها باشد که بنیه باشگاه مالی را تامین نمی‌کند و این ویژگی‌سازی این فرصت را برای ما مهیا می‌کند که دست به دست هم بدهیم تا با تلاش مضاعف با جایگاه شایسته. ودمان رسیم.

و افزود: امیدوارم با همراهی وزیر ورزش و در جایگاهی که الان به لیل مشکلات مالی برسیم، نی . ر امروز کوچک و بزرگ مردم که دیروز فقط نتایج را دنبال می کنند، کلیه اتفاقات مالی اشگاه را به صورت اف نا نانا. اميدوارم ديگر از اين دادگاه به آن دادگاه خارج و بسته شدن نجره نقل و انتقالاتي كه در اين چند سال به وفور ديده مي شود. می انم مسئولی مثل آقای خاندوزی وزیر اقتصاد تا این حد وقت ارد و پشت کار باشد تا موضوع ارائه سهام ار باشد.

ادامه ارد…

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا