مجله علمی و پزشکی

کوچک‌ترین علامت سرماخوردگی را «اُمیکرون» بدانید / رپیدتست‌ها جایگزین PCR می‌شوند

معاونت بهداشتی ستاد مرکزی استان تهران ضمن تشریح وضعیت بیماری در پایتخت، گفت: با توجه به سرایت پذیری بالای سویه امیکرون ویروس ها و مدت زمان کوتاهتر آن، زمان کافی برای اخذ تست PCB وجود ندارد. نابراین اگر پاسخ رپید تست یک رد، و بار متوالی در یک ۲۴ اعتنایی منفی شود، می‌توانم بگویم که چه چیزی ندارد و این کارهند.

ر لیرضا اولیایی منش در وگو با مجله رز، درباره میزان واکسیناسیون در استان تهران، گفت: حدود 90 درصد جمعیت بالای 12 سال دز اول و 80 درصد جمعیت بالای 12 سال دز دوم و 25 درصد جمعیت بالای 18 سال دز سوم واکسن را تزریق کردند. ازگی نیز تزریق واکسنهای نوفارم و پاستوکووک به روه سنی ا 12 ال تصویب است و ممکن است در آینده باشد. از نجایی که ریق واکسن به گروه 9 تا 12 ال به شروع شده است لا آماری در این باره نداریم.

او با اکید بر لزوم تکمیل فرآیند و اکسیناسیون، اظهار کرد: از مردم می‌خواهیم اصل 4 ماه را از تزریق دز موک ار انجام دهیم. اکنون آمار گزارش امیکرون در آنی که دز وم را تزریق کردند، بسیار پایین است. را ایمنی بالای درصد ارند.

وی رباره روند اجرایی فاز م طرح شهید سلیمانی نیز آن کرد: در قالب این طرح ارهای بسیار زیاد در ور ر. رح شهيد ليماني در يكي از بزرگي‌ها است كه از مهم‌ترين ارثي‌ها در موضوع واکسيناسيون است که ندين م ووع و اکسيناسيون است که هزاران نيروي ما و وو. ر بخش روتکل های نظارتی هم باید در حال انجام باشد اما در وره‌های اوضاع و احوال خوب و کاهش می‌یابد.

ی در زمینه ردیابی و رهگیری بیماران نیز، تست های رپید و PCB مهم است که با میزان بالایی در حال انجام است و می توان گفت که 20 درصد PCB و 11 درصد رپید تست ها در کشور مثبت می شوند و آمار تهران هم مشابه با متوسط ​​​​کشوری است. .

او ادامه داد: هرچه به سمت شدت پیک صحنه پیش رویم ردیابی و رهگیری اثر خود را از دست داده و غیرممکن می شود به همین دلیل است که امیکرون با شدت سرایت بالا تعداد افراد را مبتلا می کند دیگر رهگیری فایده بسیار ندارد و حتی تست های PCB هم خیلی خیلی زیاد است. ابل انجام نیست؛ را مقدور نیست مثلا نیم میلیون نفر این تست را بدهند. مین دلیل دیگر من به متعهد گرفتن رپید ا رفته‌اند تا افراد مشکوک به بیماری این تست را انجام دهند. اگر اسخ رپید تست شخصی و بار متوالی ر یک ساعت منفی شود می‌توانم ۲۴ بگویم که در دوره پیک می‌تاودند.

اولیایی منش بیان کرد: در مورد امیکرون میگوییم 5 روز از زندگی و قرنطینه افراد می توانند به زندگی عادی و با توجه به حجم باز بالای گردها تست PCB دیگر ارزش خود را بعد از دست می دهند.

وی با اشاره به وضعیت تهران از تبادلات استانی با سایر استانها، تصریح کرد: سرعت سرایت امیکرون به شدت بالا است و با این که درگیری ریه بالایی ایجاد نمی کند اما همین وضعیت موجود هم برای کسانی که زمین هایشان یا مسن هستند، خطرناک است. البته اگر هم باید مراقبت‌ها را افزایش دهید و افراد کمتری را مبتلا کنند

وی اکید کرد: ر می‌گوییم کوچک‌ترین علائم سرماخوردگی را هم امیکرون در نظر رید و منتظر رگیری ریه و سی‌تی اسکن نباشید. ون این عارضه به درد مبتلایان رخ می دهد و دستگاه های بیشتری را درگیر می کند. از لائم شایع به امیکرون تغییر تن ا یا ونت در آن است و مانند نوع دلتا از رفتن حس بویمی‌دهد. ال نوز هم ممکن است تعداد اندک و محدودی به ویه لتا مبتلا شوند.

انتهای ام

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا