مجله علمی و پزشکی

نماینده مجلس: رئیس جمهور در برابر درخواست بازگشت وضعیت اینترنت به حالت قبل سکوت کرد

عضو کمیسیون زراعت با الی به للساء إن كمسيني با حوزر رياس جهور اشاهد در ريسي در براب پروستي و براي هيك كيں ستوستو به ريست بہ كبل كبل، سكوت كرد. نوري با تقديم بر عنها عرض المزدون به اينترنت پرسرعت يك حق اساسي است گفت روشهاي با اين فزا مسلك سيانت، به كيشور به كام ميزند.

جلسه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی برگزار می شود که بر اساس روایت این نماینده مجلس، در آن انتقادات نسبت به مفاهیم اخیر اینترنت مطرح شده است. «غلامرضا نوری» عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به این موضوع در گفتگو با النا گفت: فیکلان در آن هوزا شده است، استارتاب ها، شرکت های دانش بنیان و کیبو از کابوسوارهای کوکو و مدرس را با مشکل عادی کرده است. این شرکتها در حقیقة پیشرانهای عنکمیک ما در آن هوزا استشنت و در حال تعدیل نیرو یا بریشتانی کلی کسبوکار خود استشنت حتی برخی از کارشناسان شرکت ها در حال مهاجرت هستند و رنج می برند.

و با تاکید بر اینکه در حوزه استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان که سرمایه گذاری و تشویق های زیادی را به خود اختصاص داده اند، در حال حاضر منفی حرکت می کنیم، گفت: درد و با اقدامات جدیدی که گذراند تقریباً دچار مشکل شد. همانطور که او خوب بود و رهبری او با شما بود. وضعیت عادی که پیش از این وود داشت را بازگدرندند، اما در این ویژه یشان سکوت کرد و جوابی ندادند

نماینده مجلس: رئیس جمهور در براب عرض المزید

البته به گفته نوری در این دیدار نماینده دیگری با عنوان «شما نوجوانان و جوانان کشور هستید» از ابتکار دولت و رئیس جمهور تشکر کرد. او از ریسی کوست همین راه را رامد می دهد که کافی است در آیین پرد هم ریس جهورم ایزهنازری استان بر رد YA فردی این ساحبتها نهده است.

عضو کمیسیون طرح در پاسخ به این سوال که حدود حراست چیست و چه محدودیتی دارد؟ امیدوارم دسترسی و گردش اطلاعات رایگان در کنار بسترهای داخلی فراهم شود.

قونتمند كردن فوزي مجازی بايد براسا ترکت بهده

نوری با بیان یکدس هیچگاه طرفدار ولنگاری در فازی مججی نیست و گلیگ است که کهه مانند خیلی از درووا عین حوزه قومند شد، گفت: قوانین شاهبیت انها تکتات در حوزه اینترنت و ارتباط با دنیا است نه تکابل. با این تعاملات می توانند اهداف و برنامه ها، سود مردم و امنیت خود را در فضای مجازی دنبال کنند و با تعرفه بسترهای داخلی خود را تقویت کنند.»

و حق اساسی مردم برای دسترسی به اینترنت باید به سرعت به رسمیت شناخته شود: اما اگر سبک و سیاق طرح حفظ شود و برای مانع تراشی و آنچه اکنون با آن روبرو هستیم آماده شود، قطعاً جوانان آسیب خواهند دید».

227227

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا