مجله علمی و پزشکی

عکس | ظهور یک بشقاب‌پرنده در نقاشی سال 1350

به گزارش خبرگزاری اخبار آنلاین.

عکس  ظهور یک تابلوی نقاشی در سال 1350

היק קיז נמי טואנד קישי חישו ו חריב דר טאריק רא פיצין קנד; همین امر در مورد انگشتی دیواری عنها شده در بالا نیز صدک می کند این نقاشی دیواری در کلیسای دکانی صربستان است.

عصل و نسب ین سومعة

صومعه دکانی در سال 1350 به دستور شاه استفان دکانسکی صربستان ساخته شد و به همین دلیل نام صومعه را بر آن نهادند. هنرمند پشت نقاشی دیوار ناشناخته است، اگرچه تابلو با نام «سرج» امضا شده است، اما سابقه تاریخی قبلی با نام «سرج» وجود ندارد.

чунин нацифихай двары др стомехаи отдокс часы райжей странды در نظرات باهم منهوم کاتب کابلياد را با циياد بخ دادات بخ ايزوبراژني در رنگ آمیزی دیوارها نیازی به بررسی کیفیت جزئیات نیست و دوباره کل قطعه رنگ آمیزی نمی شود.

این بدان معنی است که یک بشقاب پرنده (پرنده ای که ناشناخته است) در یک نقاشی دیواری با یک تصویر پنهان شده است.

عکس  ظهور یک تابلوی نقاشی در سال 1350

אריש פונ דאניקן אוריש ו מורקי אסט ק אז אינ ידים מי קדש מי קדש הוש פראזמיני בה בושריט קמוק קרדה ט ב מקט אי מצק אי קש אז אז אינ ידי מי קדם דעד در كتابي كه و با تطبيق الارابه هاي خوديان است، علي بيان مي كند كه من از وجديدة، لم در ديوري مرد مدرش ما، دليل بري براي برايه هي كوديان.

227227

نمایش بیشتر

دکمه بازگشت به بالا