مجله علمی و پزشکی

ارتباط میزان بالای آنتی اکسیدان خون با ریسک کمتر زوال عقل

بر اساس مطالعه جدید خود، افرادی که دارای بالاترین سطح آنتی اکسیدان‌های لوتئین و زآگزانتین و بتا کریپتوکسانتین در خون هستند، نسبت به افرادی که سطح پایین‌تری از آنتی‌اکسیدان‌ها را دارند، کمتر در معرض خطرات زوال عقل در دهه‌های بعد عمرشان بودند.

لوتین و زآگزانتین در ات سبز رنگ مانند کلم پیچ، اسفناج، کلم بروکلی و نخود فرنگی یافت می‌شوند. ا رپتوکسانتین در میوه‌هایی مانند پرتقال، پاپایا، نارنگی و خرمالو می‌شود.

«می ون»، نویسنده این مطالعه از مؤسسه ملی سلامت در مریلند، : «توسعه عملکرد ناختی افراد یک الش مهم بهداشت عموی اراد الش مهم بهداشت عموی. نتی‌ان‌ها ممکن است از مغز در رابر استرس اکسی مک کنند، که می‌تواند باعث آسیب لولی شود، محافظت شود. مطالعات بیشتر رای مایش این است که این نتی اکسیدان‌ها می‌توانند از مغز در رابر زوال عقل کم وان محافظت کنند »

این مطالعه شامل ۷۲۸۳ نفر بود که در ابتدای حداقل ۴۵ سال سن داشت. نها در مطالعه ابتدایی معاینه علمی، مصاحبه و آزمایش ون برای سطح آب معدنی. ور حدود ۱۶ سال تحت نظر وندند تا نند چه کسانی دچار زوال عقل شده اند.

مطالعات نشان داد احتمال عقیده به زوال عقل در که آرای الاترین ق ر افزایش استاندارد در سطوح لوتین و زآگزانتین، حدود ۱۵.۴ میکرومول در لیتر، با اهش ۷ درصدی خطر وال عقل همراه بود.

ر مورد بتا کریپتوکسانتین، هر افزایش استاندارد در میزان آن، تقریباً 8.6 میکرومول در هر لیتر، کاهش 11 درصدی ر.

وجه این نکته روری است که در نظر گرفتن وامل دیگری مانند تحصیلات، درآمد و فعالیت بدنی، تأثیر این آنتی اکسیدر ار دارد.

منبع: اشگاه رنگاران جوان

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا