مجله عمومی

سالی که ملت ایران عید نداشت

«سال 1342 به محض تحویل سال نو در قم اعلامیه حضرت آیت الله حاجآقا روح الله که مبین جنایات رژیم خمینی و عایدداشتن ملت ایران بود و همچنین سایر اعلامیه های علماء بین هزاران نفر در صحن مطهر و داخل حرم، مسجد بالاسر و مسجد اعظم برای حلول سال جدید گردند. مده وند، توزیع شد.»

ارش مجله رز، مهم‌ترین رویداد اول فروردین را در ادامه به نقل از موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران میخوانید:

رویدادهای اول فروردین

ال

ایدی، نخست‌وزیر، رای بازدید پالایشگاه آدان به استان رفت.

ال

رین نویسندگان کتابهای سال ایزه رفتند. از مله محمد زی، ذبیح‌الله صفا و شجاع‌الدین شفا.

ال

به محض تحویل سال نو در قم اعلامیه حضرت آیت الله حاجآقا روح خمینی که مبین جنایات رژیم و عیدداشتن ملت ایران بود و همچنین سایر اعلامیه های علماء بین هزاران نفر در صحن مطهر و داخل حرم، مسجد بالاسر و مسجد اعظم برای حلول سال جدید گرد آمدند; ویزیع

ال

دکتر باقر عاملی، وزیر دادگستری، تغییرات تازه وزارت دادگستری را به شرح زیر معرفی کرد: اشرف سمنانی، معاون وزارت دادگستری، سیدمحمد طاهری، رئیس کل دادگاه های استان، حسن نجفی، دادستان کیفر، جهانگیر فیلسوفی، دادستان تهران، و دکتر غلامحسین وفایی. ریاست وزارتی.

مندس مایونفر معاون نخست وزیر تعیین و معرفی .

ر نهاوندی، وزیر ادانی و مسکن، معاون خود را به این شرح معرفی کرد: راب فیروزیان، ل‌الله معتمدی، مرس.

مهندس منصور روحانی، وزیر آب و برق، معاون خود را به رح ر معرفی نمودند: مهندس محمد ظهیری، مهندس محمد رویین.

از طرف وزیر اقتصاد دکتر امیرعلی انی به سمت مدیر سازمان ذوب آهن ن . مهندس نیازمند هم معاون فنی وزارت اقتصاد .

به مناسبت انتصاب حسنعلی منصور به نخست وزیری و تعیین وزیران تازه ر ور تغییرات ارایش گسترده داده شده و قریب 300 فرمان ر.

ال

اه به نمایندگان مجلس گفت: ولت ایران را فقط اه ایران تعیین می‌کند.

ال

رف و باران شدید ر تهران و شهرها در 30 سال دیگر بی‌سابقه بود و خسارات زیادی به بار آوردند.

ال

اه در ام نوروزی خود : رزوی ما این است که منطق و عدالت بین‌المللی، حاکم بر سرنوشت ملل باشد.

امام در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: لیه قراردادهای بر ضد مردم ایران خواهد شد.»

انتهای ام

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا