10 بر هیچ به نفع وحید اشتری؟!

مناظره – البته اگر بشود اسمش را مناظره گذاشت- تقریبا سه ساعت طول کشید.

دیدن و شنیدن یک مناظره سه ساعته آن هم از طریق یوتیوبِ فیلتر شده، خودش عزمی پرتوان و اراده ای پولادین می خواهد.

با وجود گذشت چهار روز از این مناظره به سبب مطالبی که درباره آن خوانده بودم ترغیب شدم خودم این مناظره را ببینم و به قضاوت دیگران کاری نداشته باشم.

باید عرض کنم برای هر دو شرکت کننده -به عنوان افراد رسانه ای- احترام قایلم و سویی به هیچ کدامشان ندارم. هرچند من هم مثل باقی افراد دیدگاه هایی درباره این ماجرا دارم که اینجا دخیل نمی کنم.

در ابتدا و ضمن احترام به «فرامرزی» مجری این برنامه باید عرض کنم او نتوانست وظیفه یک مجری مسلط و حرفه ای را به درستی انجام دهد.او مانند مخاطبان برنامه اش بیشتر یک بیننده و شنونده بود.

در حالی که موضوع مناظره مشخص بود و وحید اشتری هم به صورت منطقی بحث خودش را آغاز کرد و با توضیحاتی، گزارش اخیر بی بی سی درباره نیکا شاکرمی را به صورت جدی به چالش کشید اما علی همدانی بیشتر طفره می رفت و مسایل حاشیه ای دیگری مطرح می کرد.

اینجا وظیفه مجری بود که به او تذکر بدهد و مسیر مناظره را به درستی هدایت کند اما او نتوانست چنین باشد مساله ای که در بازخورد و کامنت های مخاطبان برنامه اش به وضوح بیان شده است.

کار به جایی رسید که حتی وحید اشتری چند بار از مجری درخواست کرد مناظره را مدیریت کند اما چنین نشد.

البته نمی توان نادیده گرفت کنترل یک مناظره ای که یکی از شرکت کنندگان مرتب به حاشیه می رود کار سختی است وگرنه سایر مناظره هایی که از جناب فرامرزی در قامت مجری دیده ایم قابل دفاع است.

واقعیتش اگر این مناظره سه ساعته واقعا مناظره حرفه ای و چالشی بود نوشتن گزارش درباره اش و نقد آن به زمان بیشتر و تعداد کلمات افزون تری نیاز داشت اما با وجود علی همدانی این مناظره به تقابل حرف های حاشیه ایِ بی ربط به موضوع کشیده شد.

در بررسی عملکرد دو شرکت کننده مناظره می توان وحید اشتری را پیروز مناظره دانست. او کار سختی نداشت چون هر چه از زمان مناظره می گذشت عیار علی همدانی بیشتر مشخص می شد.

علی همدانی 20 سال کار رسانه ای انجام داده و رسانه نگار حرفه ای است. در توانایی های رسانه ای اش تردیدی نیست اما باید قبول کند آماده این مناظره نبود و بهتر بود اصلا در این برنامه شرکت نمی کرد.

او در طول ساعات مناظره هرچند سعی می کرد خودش را طبیعی نشان دهد اما همانطور که حتی مخاطبان این برنامه در کامنت های بی شمار نوشته اند از همان ابتدا عصبی بود. حرکات دست و طرز نشستن و جابه جا شدن روی صندلی و خنده های عصبی اش، نشان از ناآماده بودن او برای این مناظره داشت. بهتر بود فرد دیگری با اطلاعات و منطق بیشتری رودروی اشتری می نشست.

در مناظره ای که درباره موضوع مهمی مثل نیکا شاکرمی انجام می شد همدانی به جای پرداختن به تناقض های مورد اشاره در گزارش بی بی سی جهانی و بی بی سی فارسی درباره نیکا شاکرمی، به مسایل کوچک و بی ربط اشاره می کرد.

مثلا به اشتری می گفت چرا به جای کلمه فارسی «وقت» می گویی «تایم»؟! یا چرا می گویی «پرینت» گرفتم بگو «چاپ» کردم! در حالی که مثلا خودش از کلماتی مثل«کانتکس» استفاده می کرد.

علی همدانی در یک نتیجه گیری بی ربط از مناظره هم گفت من می خواستم مردم شخصیت وحید اشتری را بشناسند و بدانند که پشت چهره این فردی که نشسته و توییت می زند این شخصیتی که شما دیدید نهفته است!

این سخن در حالی گفته شد که اشتری در طول مناظره کاملا خونسرد بود و سخنی نگفت که حاکی از خشم و بی ادبی او نسبت به علی همدانی و مخاطبان باشد برعکس این همدانی بود که هرگاه صحبت می کرد عصبی بود و مناظره را به حاشیه می برد.

جمع بندی این که وحید اشتری برای این مناظره آماده بود کاش یکی غیر از علی همدانی روبرویش قرار می گرفت و به سوالات او پاسخ می داد.

شاید اغراق باشد اما به قول کاربری در یوتیوب «این مناظره 10 بر هیچ به نفع اشتری تمام شد.»

تا این لحظه بیشتر از یک هزار کامنت برای این مناظره -که در کانال یوتیوب عبدی مدیا منتشر شده- قابل دیدن است. پیشنهاد می دهم کامنت ها را بخوانید احتمالا همه چیز دستگیرتان می شود!

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا