نگاهی به هزینه زندگی در استان های مختلف کانادا

محتوای این مطلب پنهان

براساس مقصدی که در کانادا برای مهاجرت انتخاب می‌کنید، هزینه‌های زندگی نیز متفاوت خواهند بود. البته که زیاد یا کم شدن هزینه‌های زندگی بستگی به مدل زندگی کردن دارد. اگر مواد غذایی گران قیمت خریداری کنید، باید هزینه بیشتری را برای زندگی کردن در نظر بگیرید. یک خانواده چهارنفره باید بداند در یک ماه، بدون درنظرگرفتن اجاره خانه، 5156 دلار کانادا هزینه کند. این هزینه برای فرد مجرد، 1439 دلار است. در ادامه مطلب هزینه زندگی در استان‌های مختلف کانادا بررسی شده‌اند:

عواملی که بر هزینه‌های زندگی در کانادا موثر است، کدام‌اند؟

موارد زیر بر هزینه زندگی در کانادا، موثر هستند:

  • هزینه اجاره خانه یا خرید آن
  • هزینه موادغذایی روزانه
  • هزینه حمل‌ونقل
  • هزینه آب، برق و گاز
  • هزینه پرداخت مالیات
  • هزینه مراقبت‌های بهداشتی

هزینه زندگی در استان‌های مختلف کانادا، چقدر است؟

برای اینکه بدانید هزینه یا درآمد در کدام استان کانادا، بیشتر یا کمتر است، ادامه مطلب را مطالعه کنید:

هزینه زندگی در استان بریتیش کلمبیا (British Columbia) چقدر است؟

بریتیش کلمبیا از جمله گران‌ترین استان کانادا است، زیرا رتبه سوم را دارد. اگر فردی این استان را برای زندگی انتخاب می‌کند، باید بداند هزینه زندگی، 2832 دلار کانادا در ماه و میانگین درآمد، 4076 دلار کانادا است.

هزینه زندگی بریتیش کلمبیا در یک ماه، شامل: هزینه موادغذایی (739 دلار کانادا)، اجاره مسکن (1804 دلار کانادا)، آب و برق (1790 دلار کانادا) و حمل‌ونقل (128 دلار کانادا) می‌شود.

هزینه زندگی در استان آلبرتا (Alberta) چقدر است؟

آلبرتا رتبه پنجم گران‌ترین استان کانادا را دارد. متوسط هزینه زندگی، 2569 دلار کانادا در ماه و میانگین درآمد، 4273 دلار کانادا است.

هزینه زندگی آلبرتا در یک ماه، شامل: هزینه موادغذایی (748 دلار کانادا)، اجاره مسکن (1327 دلار کانادا)، آب و برق (1449 دلار کانادا) و حمل‌ونقل (201 دلار کانادا) می‌شود.

هزینه زندگی در استان ساسکاچوان (Saskatchewan) چقدر است؟

ساسکاچوان از جمله استان‌های خیلی گران به حساب نمی‌آید، زیرا رتبه هشتم را دارد. متوسط هزینه زندگی، 2127 دلار کانادا در ماه و میانگین درآمد، 3695 دلار کانادا است.

هزینه زندگی ساسکاچوان در یک ماه، شامل: هزینه موادغذایی (682 دلار کانادا)، اجاره مسکن (1088 دلار کانادا)، آب و برق (1177 دلار کانادا) و حمل‌ونقل (103 دلار کانادا) می‌شود.

هزینه زندگی در استان مانیتوبا (Manitoba) چقدر است؟

مانیتوبا از جمله استان‌های خیلی گران به حساب نمی‌آید، زیرا رتبه ششم را دارد. متوسط هزینه زندگی، 2225 دلار کانادا در ماه و میانگین درآمد، 3112 دلار کانادا است.

هزینه زندگی مانیتوبا در یک ماه، شامل: هزینه موادغذایی (664 دلار کانادا)، اجاره مسکن (1005 دلار کانادا)، آب و برق (1227 دلار کانادا) و حمل‌ونقل (164 دلار کانادا) می‌شود.

هزینه زندگی در استان کبک (Quebec) چقدر است؟

کبک از جمله استان‌های ارزان به حساب می‌آید، زیرا رتبه دهم در لیست گران‌ترین استان‌ها را دارد. متوسط هزینه زندگی، 2072 دلار کانادا در ماه و میانگین درآمد، 3628 دلار کانادا است.

هزینه زندگی کبک در یک ماه، شامل: هزینه موادغذایی (695 دلار کانادا)، اجاره مسکن (1066 دلار کانادا)، آب و برق (1043 دلار کانادا) و حمل‌ونقل (142 دلار کانادا) می‌شود.

هزینه زندگی در استان انتاریو (Ontario) چقدر است؟

انتاریو گران‌ترین استان کانادا است و رتبه اول را دارد. متوسط هزینه زندگی، 2913 دلار کانادا در ماه و میانگین درآمد، 4272 دلار کانادا است.

هزینه زندگی انتاریو در یک ماه، شامل: هزینه موادغذایی (725 دلار کانادا)، اجاره مسکن (1808 دلار کانادا)، آب و برق (1829 دلار کانادا) و حمل‌ونقل (198 دلار کانادا) می‌شود.

هزینه زندگی در استان نیوبرانزویک (New Brunswick) چقدر است؟

نیوبرانزویک گران‌ترین استان کانادا است و رتبه اول را دارد. متوسط هزینه زندگی، 2066 دلار کانادا در ماه و میانگین درآمد، 3418 دلار کانادا است.

هزینه زندگی نیوبرانزویک در یک ماه، شامل: هزینه موادغذایی (746 دلار کانادا)، اجاره مسکن (1014 دلار کانادا)، آب و برق (1087 دلار کانادا) و حمل‌ونقل (71 دلار کانادا) می‌شود.

هزینه زندگی در جزیره پرنس ادوارد (Prince Edward Island) چقدر است؟

جزیره پرنس ادوارد، به‌عنوان هفتمین استان گران کانادا از لحاظ خرج‌ومخارج زندگی محسوب می‌شود. متوسط هزینه زندگی، 2185 دلار کانادا در ماه و میانگین درآمد، 2248 دلار کانادا است.

هزینه زندگی جزیره پرنس ادوارد در یک ماه، شامل: هزینه موادغذایی (753 دلار کانادا)، اجاره مسکن (1116 دلار کانادا)، آب و برق (1218 دلار کانادا) و حمل‌ونقل (75 دلار کانادا) می‌شود.

 هزینه زندگی در استان نوا اسکوشیا (Nova Scotia) چقدر است؟

نوا اسکوشیا چهارمین استان گران کانادا از لحاظ هزینه زندگی است. متوسط هزینه زندگی، 2715 دلار کانادا در ماه و میانگین درآمد، 3595 دلار کانادا است.

هزینه زندگی نوا اسکوشیا در یک ماه، شامل: هزینه موادغذایی (789 دلار کانادا)، اجاره مسکن (1609 دلار کانادا)، آب و برق (1645 دلار کانادا) و حمل‌ونقل (114 دلار کانادا) می‌شود.

هزینه زندگی در استان نیوفاندلند و لابرادور (Newfoundland and Labrador) چقدر است؟

نیوفاندلند و لابرادور از جمله استان‌های ارزان به حساب می‌آید، زیرا رتبه نهم در لیست گران‌ترین استان‌ها را دارد. متوسط هزینه زندگی، 2075 دلار کانادا در ماه و میانگین درآمد، 3180 دلار کانادا است.

هزینه زندگی نیوفاندلند و لابرادور در یک ماه، شامل: هزینه موادغذایی (785 دلار کانادا)، اجاره مسکن (951 دلار کانادا)، آب و برق (1058 دلار کانادا) و حمل‌ونقل (76 دلار کانادا) می‌شود.

هزینه زندگی در استان یوکان (Yukon) چقدر است؟

یوکان ارزان‌ترین استان است و در لیست گران‌ترین استان‌ها، رتبه آخر را از آن خود کرده است. متوسط هزینه زندگی در یوکان، 2048 دلار کانادا در ماه و میانگین درآمد، 4351 دلار کانادا است. هزینه زندگی یوکان در یک ماه، شامل: هزینه موادغذایی (733 دلار کانادا)، اجاره مسکن (932 دلار کانادا)، آب و برق (1049 دلار کانادا) و حمل‌ونقل (93 دلار کانادا) می‌شود.

هزینه زندگی در مناطق شمال غربی کانادا (Northwest Territories) چقدر است؟

مناطق شمال غربی کانادا از جمله گران‌ترین استان کانادا است، زیرا رتبه دوم را دارد. متوسط هزینه زندگی در مناطق شمال غربی کانادا ، 2860 دلار کانادا در ماه و میانگین درآمد، 5850 دلار کانادا است. هزینه زندگی در یک ماه، شامل: هزینه موادغذایی (832 دلار کانادا)، اجاره مسکن (1623 دلار کانادا)، آب و برق (1754 دلار کانادا) و حمل‌ونقل (85 دلار کانادا) می‌شود.

گران‌ترین، ارزان‌ترین، پردرآمدترین، کم درآمدترین استان‌های کانادا کدام‌اند؟

به موارد زیر توجه کنید:

  • استانی که بالاترین هزینه زندگی را دارد، انتاریو است.
  • استانی که پایین‌ترین هزینه زندگی را دارد، یوکان است.
  • مناطق شمال غربی، پردرآمدترین است.
  • جزیره پرنس ادوارد، کم‌درآمدترین است.

چگونه هزینه‌های زندگی را می‌توان مدیریت کرد؟

اگر از اتوبوس به‌جای ماشین شخصی استفاده کنید، در هزینه‌ها بسیار صرفه‌جویی کرده‌اید. اگر می‌خواهید مایحتاج منزل را خریداری کنید، می‌توانید به فروشگاه‌های Dollarama و Canadian Tire مراجعه کنید که هزینه‌ها پایین‌تر است. خانواده‌ها، شنبه‌ها و یکشنبه‌ها، وسایل خود را در پارکینگ خانه خود، برای فروش می‌گذارند که اصطلاحا، garage sale، نام دارد.

 منبع: parsicanada.com

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا