مجله عمومی

مجلس، بدون لیست ؟ – مجله رز

این در حالی است که امروزه تقریبا کارهای تشکیلاتی اساس نظامهای حاکمیتی دولت ها می باشد، ولیکن شاید لازم باشد تفکری نو برای مشارکت بیشتر مردم در انتخابات این دوره حساس اندیشه شود !

بررسی نظرات و تفکرات عموم مردم آنچه در خبرها و فضای مجازی دیده می شود نشانگر این است که بیشتر مردم از گروه و دسته بازی همچنین از لیست بازی کمی خسته اند ؟ یا حداقل دلیل اصلی مشکلات موجود در سطح کشور را باند بازی و گروه بازی و ایجاد فضای رانت بازی در بین گروهای خاص می دانند ؟

مزیت های کار تشکیلاتی مشخص است اما شاید در ایران فعلی پس از انقلاب و دولت های حاکم، آنهم یکی پس از دیگری با دیدگاههای متفاوت درونی ولی با ظاهری تابع و یکنواخت، مردم بیشتر از همیشه نگران اینکه آیا اگر مجدادا به لیستی رای دهند مثل گذشته عاقب کار چه خواهد بود می اندیشند. تا حدود زیادی هم گذشته به آینده را درست انترپوله می کنند !؟

زمانیکه با افراد مختلف در خصوص کاندیتاتوری برای نمایندگی صحبت می کنم، نظرات عموما یکسان است ؟ اگر انتخابات لیستی نبود بهترین نماینده منتخب می توانستید باشید ؟ و ما هم آنوقت شرکت می کردیم !؟ حال اگر این مطلب عمومیت داشته باشد و مردم این موضوع را مانع ورود افراد منتخب خود ببینند، شاید بهتر باشد احزاب و تشکلها برای حضور بیشتر رای دهندگان و حتی انتخاب افراد مورد نظر و شایسته خود لیستی ارائه ننمایند ؟

تصور می کنم این دوره حتی لیست ها معکوس عمل نمایند و باعث عدم شرکت رای دهندگان شود، می شود همسو بود ولی مستقل شرکت کرد. مردم این دوره به این ایده نو بیشتر تمایل خواهند داشت، قول می دهم.

استاد نمونه کشور

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا