کسب و کار محلیمجله عمومی

حداقل ابعاد آسانسور مسکونی

یکی از اصلی ترین پرسش ها در برابر معماران و طراحان ساختمان تعیین ابعاد آسانسور می باشد.  تعیین ابعاد اسانسور در مراحل گوناگون و نهیه نقشه آسانسور مورد تنظر است.همچنین شاید بتوان تعیین ابعاد آسانسور را از جمله مهمترین مواردی دانست که در مرحله پیش طراحی و همچنین طراحی تفصیلی آسانسورهای ساختمان روی میز طراحان آسانسور دانست. عوامل گوناگونی بر ابعاد آسانسور  تاثیر می گذارند. از یک سو اندازه ها باید بنحوی تعیین شوند که با شرایط معماری ساختمان و همچنین ملاحظات بهره برداری هماهنگی داشته باشند. از سوی دیگر اندازه ها باید در چهارچوب استاندارد ملی آسانسور و مقررات ملی ساختمان در محدوده های مجاز قرار گیرند. اندازه های کابین و به تبع آن چاه آسانسور در تناسب با ظرفیت مفید دستگاه مشخص می شوند. ظرفیت نیز بر مبنای الزامات و مقررات ساختمان و همچنین آنالیزهای ترافیکی صورت می گیرند. از جمله موارد مهم دیگر توجه به متفاوت بودن ابعاد بر اساس مکانیزم است.

موضوع مورد توجه آرشیتکت ها و مهندسین ساختمان بیشتر در ارتباط با ابعاد آسانسور در پلان است. در حقیقت فضای انحصاری آسانسور که داکت یا چاه آسانسور خوانده می شود در پلان مهندسی ساختمان تعیین تکلیف خواهد شد. باید توجه داشت که از نظر مهندسین آسانسور معمولا آهنکشی چاه ملاک است و برای  اجرایآهنکشی باید فضای چاه بزرگ تر باشد. در هر حال فضای چاه آسانسور در پلان تابع دو فاکتور مهم یعنی ابعاد کابین و نوع سیستم و نحوه آرایش کابین و تجهیزات محرکه است.

نقشه آسانسور

تهیه نقشه های آسانسور نیازمند دانش فنی کامل و آشنایی با انواع و مشخصات ابعادی قطعات آسانسور است. همچنین شایان ذکر است که مهندسین آسانسور نقشه های آن را در فرایندی تدریجی در تعاول با مهندسین مشاور و معماران و مهندسین ساختمانی تهبه و تدوین می کنند.

نقشه پلان آسانسور

در نقشه پلان آسانسور جانمایی کابین، چاه، وزنه های تعادل و ریل های راهنما (در آسانسورهای کششی) و جک هیدرولیک و ریل ها (در آسانسورهای هیدرولیک) مشخص می شود. همچنین ابعاد و اندازه های دقیق هر یک از موارد فوق باید مشخص باشند. در شرکت تتالیفت تیم مهندسی پروژه کلیه نقشه های اجرایی و جانمایی را در مرحله طراحی بصورت دقیق با استفاده از نرم افزارهای مهندسی تهیه نموده و مرحله اجرا بر اساس نقشه های مورد اشاره صورت می گیرند. در زیر نمونه هایی از نقشه های ابعادی از زوایای گوناگون مربوط به پروژه های تتا لیفت آورده شده است.

ابعاد آسانسور کششی

اغلب آسانسورها در ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری با مکانیزم کششی عمل می کنند. در این نوشته بصورت کامل ابعاد مربوط به کابین و چاه آسانسورهای کششی مورد بررسی قرار گرفته اند. اگرچه تفاوت چندانی در اندازه های کابین آسانسور با مکانیزم های گوناگون وجود ندارد. بعنوان مثال کابین یک آسانسور 4 نفره با سیستم کششی و هیدرولیک دقیقا باید در محدوده مجاز یکسانی قرار گیرند. آنچه بین سیستم های محرکه در این رابطه تفاوت ایجاد می کند، اندازه های چاه یا همان فضای آسانسور است.

نحوه جانمایی کابین، ریل ها، وزنه تعادل و درب ها مشخص کننده ابعاد چاه بر اساس ابعاد کابین  در سیستم های کششی است.

ابعاد آسانسور هیدرولیک

پیشینه بسیار طولانی دارند. با این وجود در سال های اخیر در سراسر دنیا محبوبیت بالایی یافته اند. اگرچه این نوع مکانیزم همواره با محدودیت هایی همراه است، مزایای بسیاری پیش رو قرار می دهد که برای دست اندرکاران ساختمان جذابیت دارد. همانطور که در بخش پیش اشاره شد، این نوع آسانسورها به لحاظ ابعاد کابین با سایر مکانیزم ها تفاوتی ندارند. نکته مهم تفاوت در ابعاد چاه آسانسور است که با توجه به روش های گوناگون نصب و آرایش جک (ها) و کابین می تواند متفاوت باشد.

بنابراین در سیستم های هیدرولیک، ابعاد کابین، جانمایی جک (ها) و کابین و نحوه ریل گذاری و درب ها مشخص کننده اندازه های نهایی چاه خواهد بود.

ابعاد کابین آسانسور

وقتی از ابعاد کابین آسانسور صحبت می شود معمولا ابعاد مفید داخلی مورد نظر است. بصورت متعارف آن ضلع کابین که درب در امتداد آن قرار گرفته عرض کابین و ضلع دیگر عمق کابین نامیده می شوند. واضح است که مساحت مفید کابین حاصلضرب عرض در عمق کابین می باشد. ضلع دیگر مکعب کابین، ارتفاع آن است که مطابق استاندارد نباید از حداقل مجاز کمتر باشد.

ابعاد چاه آسانسور

فضای انحصاری آسانسور از پایین ترین نقطه چاهک تا زیر سقف، اصطلاحا نامیده می شود. در تناسب با عرض و عمق کابین آسانسور چاه نیز با دو اندازه عرض و عمق مشخص می شود. به عبارت دیگر، اضلاعی که درب طبقات در آنها قرار می گیرد عرض چاه و ضلع عمود بر آن عمق چاه خوانده می شود.

نقشه سکشن چاه یا شفت (داکت) آسانسور

در نقشه سکشن چاه آسانسور شیشه ای قائم از کل داکت ارائه شده و بسته به نیاز جزییات گوناگون در آن نشان داده می شوند. در نقشه سکشن ابعاد چاه از جمله ارتفاع کل، طول مسیر، پیت، اورهد، ارتفاع کابین، ارتفاع درب ها، ارتفاع موتورخانه و ابعاد دیگری به تناسب نیازها مشخص می شوند.

اندازه های چاهک و بالاسری

نقشه سکشن اورهد آسانسور

نقشه سکشن چاهک یا پیت آسانسور

ابعاد درب آسانسور

آسانسورها معمولا دارای دو نوع کابین و طبقات هستند. باید توجه داشته که همیشه ابعاد تمام درب های طبقات و کابین دقیقا برابر است. درب آسانسور دارای دو ضلع عرض بازشو و ارتفاع مفید است. عرض و ارتفاع درب نیز می بایست در انطباق با الزامات و در تناسب با ظرفیت و شرایط آسانسور تعیین شود. بعنوان مثال بر اساس مقررات ملی ساختمان، درب آسانسورهای مخصوص حمل ویلچر، برانکاردبر و تخت بر نمی توانند از حد تعیین شده کوچکتر باشند.

معرفی پارامترهای ابعادی

در جدول زیر بصورت خلاصه پارامترهای ابعادی آسانسور، معادل انگلیسی آنها و نماد اختصاصی شان معرفی شده اند.

پارامترهای ابعادی معادل انگلیسی نماد اختصاصی
عرض کابین Car width CW
عمق کابین Car depth CD
ارتفاع کابین Car height CH
عرض درب Door width DW
ارتفاع درب Door height DH
عرض چاه Shaft width SW
عمق چاه Shaft depth SD
طول مسیر Traveling height T
ارتفاع چاهک Pit height PH
ارتفاع بالاسری Over-head height OH
ارتفاع کل چاه Shaft height SH
فاصله دهانه ریل Distance between guides DBG

ابعاد کابین و ظرفیت

همانطور که گفته شد، ابعاد اسانسور و ظرفیت آن رابطه مستقیم و مشخصی دارند. در این رابطه مساحت مفید کابین مورد توجه قرار می گیرد. اما نکته اصلی در اینجاست که مساحت کابین باید تابع ظرفیت آسانسور باشد و نه برعکس آن. به عبارت دیگر، ظرفیت اسانسور بر اساس محاسبات ترافیک و الزامات استاندارد و مقررات ملی تعیین شده و سپس فضای لازم برای کابین و به تبع آن فضای چاه آسانسور در پلن مشخص می شود.

ابعاد استاندارد اسانسور

استاندارد ملی آسانسور بر اساس استاندارد بین المللی EN81 حدود مجاز برای اندازه های کابین آسانسور را تعریف نموده است. این الزامات در تمام ساختمان های مشمول، لازم الاجرا است و اندازه های آسانسور می بایست دقیقا در انطباق با آن تعیین شده باشند. در استاندارد ملی، کمینه و بیشینه مساحت داخلی کابین بعنوان تابعی از ظرفیت مفید آسانسور منظور شده است.

ابعاد اسانسور مقررات ملی ساختمان مبحث پانزدهم

در نیز الزامات مشخصی در ارتباط با ابعاد کابین و چاه آسانسورها مطرح شده است. مقررات مزبور در این رابطه تا تقریبا بر پایه استاندارد ملی تدوین شده و همپوشانی زیادی با آن دارد. با این حال به نکات اجرایی مهمی در این رابطه اشاره شده که خطوط راهنمای مشخصی برای مهندسین ساختمان ترسیم می نماید.

بر پایه اطلاعات مندرج در استاندارد ملی آسانسور و همچنین مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان در دو جدول زیر حداقل و حداکثر مساحت کابین آسانسور در تناسب با ظرفیت مشخص شده است.

حداقل ابعاد آسانسور

جدول زیر حداقل مساحت مجاز کابین به واحد متر مربع را در تناسب با ظرفیت آسانسور مشخص می کند.

ظرفیت نفر ظرفیت وزن مساحت حداقل
1 100 0.28
2 180 0.48
3 225 0.6
4 300 0.79
5 375 0.98
6 450 1.17
7 525 1.31
8 600 1.45
9 675 1.59
10 750 1.73
11 825 1.87
12 900 2.01
13 975 2.15
14 1050 2.29
15 1125 2.43
16 1200 2.57
17 1275 2.71
18 1350 2.85
19 1425 2.99
20 1500 3.13

حداکثر ابعاد آسانسور

جدول زیر حداکثر مساحت مجاز کابین به واحد متر مربع را در تناسب با ظرفیت آسانسور مشخص می کند.

ظرفیت نفر ظرفیت وزن مساحت حداکثر
1 100 0.37
2 180 0.58
3 225 0.7
4 300 0.9
5 375 1.1
6 450 1.3
7 525 1.45
8 600 1.6
9 675 1.75
10 750 1.9
11 825 2.05
12 900 2.2
13 975 2.35
14 1050 2.5
15 1125 2.65
16 1200 2.8
17 1275 2.95
18 1350 3.1
19 1425 3.25
20 1500 3.4

حداقل ابعاد استاندارد آسانسور مسکونی

برای به دست آورن حداقل ابعاد استاندارد آسانسور از جدول بخش پیش استفاده می شود. در این جدول حداقل مساحت مفید آسانسور بر اساس ظرفیت آسانسور مشخض شده است. بابد توجه داشت که مطابق با ضوابط و مقررات حاکم بر شرایط ساختمان چه ظرفیتی از آسانسور مجاز می باشد و به تبع ابعاد آن به عنوان حداقل ابعاد قابل قبول تعیین خواهد شد. بر اساس مقررات ملی ساختمان در ساختمان هایی که وجود آسانسور الزامی می باشد، باید حداقل یکی از آسانسورها قابلیت استفاده برای افراد کم توان با ویلچر را دارا باشد. براین اساس، حداقل ابعاد استاندارد کابین آسانسور 110 در 140 سانتیمتر با ظرفیت 8 نفر معادل 600 کیلوگرم می باشد.

ابعاد آسانسور 4 نفره در پلان

آسانسور 4 نفره را می توان در دسته آسانسورهای نسبتا کوچک و پرکاربرد مسکونی در نظر گرفت. این تیپ آسانسور پرکاربرد می تواند بصورت کششی یا هیدرولیک اجرا شود. ترکیبات گوناگونی از ابعاد کابین می تواند با توجه به شکل و ابعاد هندسی چاه آسانسور در نظر گرفته شود. در زیر به یک نمونه پیشنهادی تیپ که در بیشتر ساختمان ها کاربرد دارد می پردازیم و ابعاد آسانسور 4 نفره در پلان ساختمان را بررسی می کنیم.

 • عرض کابین: 90 سانتیمتر
 • عمق کابین: 100 سانتیمتر
 • ارتفاع کابین: 220 سانتیمتر
 • عرض درب: 70 سانتیمتر
 • ارتفاع درب: 200 سانتیمتر
 • عرض چاه: 140 سانتیمتر
 • عمق چاه: 160 سانتیمتر
 • ارتفاع چاهک: 140 سانتیمتر
 • اورهد با سرعت 0.63 متر بر ثانیه: 360 سانتیمتر
 • اورهد با سرعت 1 متر بر ثانیه: 370 سانتیمتر
 • اورهد با سرعت 1.6 متر بر ثانیه: 380 سانتیمتر

ابعاد آسانسور 6 نفره در پلان

آسانسورهای 6 نفره که ظرفیتی معادل 8 نفر دارند، بدون شک از جمله رایج ترین آسانسورهای ساختمان های گوناگون می باشند. در ادامه به تشریح ابعاد آسانسور 6 نفره در پلان شامل ابعاد کابین اسانسور 6 نفره، ابعاد درب، ابعاد چاه، چاهک و فضای بالاسری آن خواهیم پرداخت.

 • عرض کابین: 110 سانتیمتر
 • عمق کابین: 110 سانتیمتر
 • ارتفاع کابین: 220 سانتیمتر
 • عرض درب: 80 سانتیمتر
 • ارتفاع درب: 200 سانتیمتر
 • عرض چاه با درب تلسکوپی: 160 سانتیمتر
 • عرض چاه با درب سانترال: 180 سانتیمتر
 • عمق چاه: 170 سانتیمتر
 • ارتفاع چاهک با سرعت 1 متر بر ثانیه: 140 سانتیمتر
 • ارتفاع چاهک با سرعت 1.6 متر بر ثانیه: 160 سانتیمتر
 • ارتفاع چاهک با سرعت 2.5 متر بر ثانیه: 220 سانتیمتر
 • اورهد با سرعت 0.63 متر بر ثانیه: 360 سانتیمتر
 • اورهد با سرعت 1 متر بر ثانیه: 370 سانتیمتر
 • اورهد با سرعت 1.6 متر بر ثانیه: 380 سانتیمتر

ابعاد آسانسور 8 نفره در پلان

طراحی آسانسورهای 8 نفره می تواند با ترکیب های گوگونی مشروط بر رعایت حدود مساحت استاندارد صورت گیرد. در ادامه ابعاد یک مدل بسیار رایج که برای جابجایی افراد با ویلچر نیز مناسب است و با سیستم کششی اجرا می شود آورده شده است.

 • عرض کابین 8 نفره: 110 سانتیمتر
 • عمق کابین 8 نفره: 140 سانتیمتر
 • ارتفاع کابین 8 نفره: 220 سانتیمتر
 • عرض درب: 80 سانتیمتر
 • ارتفاع درب: 200 سانتیمتر
 • عرض چاه 8 نفرهبا درب تلسکوپی: 160 سانتیمتر
 • عرض چاه 8 نفرهبا درب سانترال: 180 سانتیمتر
 • عمق چاه 8 نفره: 190 سانتیمتر
 • ارتفاع چاهک با سرعت 1 متر بر ثانیه: 140 سانتیمتر
 • ارتفاع چاهک با سرعت 1.6 متر بر ثانیه: 160 سانتیمتر
 • ارتفاع چاهک با سرعت 2.5 متر بر ثانیه: 220 سانتیمتر
 • اورهد با سرعت 0.63 متر بر ثانیه: 360 سانتیمتر
 • اورهد با سرعت 1 متر بر ثانیه: 370 سانتیمتر
 • اورهد با سرعت 1.6 متر بر ثانیه: 380 سانتیمتر

ابعاد آسانسور 13 نفره

ابعاد آسانسور باری

آسانسورهای باری می توانند به عنوان راهکاری جهت حمل بار هم در کارخانه ها و مراکز صنعتی و هم در ساختمان های مسکونی اداری و تجاری یا عمومی مورد استفاده قرار گیرند. در حالتی که آسانسورهای باری در ساختمان های غیرصنعتی مورد بهره برداری قرار می گیرند عموما تحت عنوان آسانسورهای بار و مسافر از ابعاد و محدوده های مشخص شده در استانداردهای مرجع پیروی می کنند. ابعاد آسانسور باربر طبق استاندارد کمی با ابعاد آسانسورهای مسافری متفاوت است.

کوچکترین ابعاد آسانسور

کوچکترین ابعاد آسانسور را می توان به آسانسورهای 1 نفره نسبت داد. در آسانسور یک نفره حداقل مساحت کابین باید 0.28 و حداکثر آن 0.37 متر مربع باشد. چنانچه کوچکترین ابعاد مورد نظر باشد، حداقل مساحت باید در نظر گرفته شود. بنابراین، می توان ابعاد کابین تعیین ابعاد آسانسور در پلان نقشه ساختمان و ابعاد آسانسور برانکارد بر و ظوابط آسانسور موضوعی است که در این مقاله به آن میپردازیم.

امروزه معماری یکی از پرطرفدارترین رشته‌های تحصیلی برای جویندگان دانش و ورود به بازار کار است .

قدرت تخیل قوی، طراحی با دست آزاد، اسکیس و راندو تنها بخشی کوچکی از دانش فردی یک معمار و طراح است.

پس از مرحله فاز صفر (ایده و طرح اولیه) یک ساختمان، وارد مرحله فاز یک و ابعاد و اندازه‌های استاندارد در مقیاس ملی و مقیاس جهانی می‌شویم لیکن مهمترین بخش از دانش طراحی معماری دانستن حداقل ابعاد و استانداردهای یک فضای ساختمانی می‌باشد.

در این راستا هرفضا براساس ویژگی‌های خاص خود دارای ضوابط، ابعاد و اندازه‌های استاندارد در مقیاس ملی و جهانی می‌باشد.

آسانسور که نیز بخش مهمی از یک ساختمان است، از این قائده مستثنی نبوده و براساس ضوابط ویژه (تعداد طبقات، ظرفیت، سرعت، نوع کاربری و ایمنی) دارای ابعاد و ویژگی‌های خاص است که در طراحی فاز یک باید به درستی اعمال گردد و لاغیردر مرحله اجرایی به ویژه خرید و نصب، کارفرمایان و تیم اجرایی را دچار چالش‌هایی خواهد نمود.

در این مقاله کوتاه سعی در بررسی ضوابط و استانداردهای مهم در طراحی معماری با توجه به مساحت زمین (متراژهای زیر200 مترمربع و متراژهای بالای 200 مربع) و نوع کاربری خواهیم داشت.

لازم به ذکر است که استانداردهای لازم توسط معاونت مسکن و ساختمان، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان تدوین گردیده و ملاک عمل می‌باشد که شامل 21 جلد کتاب (مبحث) درباره شرایط و ضوابط کلی (طراحی و اجرا) یک ساختمان می‌باشد.

مبحث 15 این مهم (مقررات ملی ساختمان، آسانسور و پله‌برقی) به طور اخص به ضوابط، استانداردها و توضیحات کلی و فنی آسانسور و پله‌برقی پرداخته که در این مقاله به عنوان مرجع اصلی ما مورد استناد قرار گرفته است.

شما میتوانید مبحث 15 مقررات ملی ساختمان را در مشاهده کنید.

لازم به ذکر است که در دستورالعمل حاضر برای ساختمان‌هایی بـا ترافیـک متوسـط (مسـکونی) می‌باشـد و بـرای سـایر سـاختمان‌هـا بیش از 7 طبقه+پیلوت علاوه بر ضوابط حاضر می‌بایست سایر الزامات خاص مربوطه نیـز رعایـت گـردد.

در صورت افزایش تعداد طبقات و یا واحدهای مسکونی(بیش از 20 واحد) ارائه محاسبات ترافیک ساختمان و کنترل آن از طرف طراح معمار الزامیست.

ابعاد آسانسور در پلان

– تعیین تعداد آسانسور، ظرفیت نوع (سرعت و نوع درب) و جانمائی آسانسور بر عهده مهندس طراح معمار است.

– در ساختمان‌های با طول مسیر قائم حرکت بیش از  7 متر از کف ورودی اصلی تعبیه آسانسور الزامی است.

–  رعایت ضوابط و استانداردهای لازم برای معلولین جسمی و حرکتی، در کلیه ساختمان‌هائی که نیاز به تعبیـه آسانسـور دارند، الزامی است. (عدم وجود مانع حرکتی، پله و … از معبر عمومی به سمت آسانسور- تعبیه آسانسور ویلچربر بـا درکابین حداقل  80سانتی متر عرض و …)

– در ساختمان‌های 8 طبقه یا با طول مسـیر حرکـت 28 متـر و بیشـتر از کـف ورودی اصـلی بایـد حـداقل دو دسـتگاه آسانسور پیش‌بینی شود، حتی اگر از نظر محاسبات تعداد و ظرفیت، یک دستگاه آسانسور کفایت نماید.

– در کلیه ساختمان‌های با طول مسیر حرکت بیش از  21 متر از کف ورودی اصلی، حداقل یک دستگاه آسانسور مناسب حمل بیمار (برانکاردبر) باید تعبیه شود.

– در ساختمان‌هائی که وجود آسانسور(ها) الزامی است، باید حداقل یکی از آسانسورها قابلیـت حمـل صـندلی چـرخ‌دار (ویلچربر) را داشته باشد.

–      حداکثر فاصله پیاده روی از ورودی ساختمان یا ورودی آپارتمان‌ها برای سوار شدن به آسانسورها در هر طبقه  40 متـر می‌باشد. آسانسورها باید به نحوی جانمائی شوند که فاصله پیاده روی برای سوار شـدن افـراد بـه هـر کـابین حـداقل ممکن باشد.- ورود و خروج افراد از آسانسور به طبقات و بالعکس باید به راحتی و بدون تداخل حرکتی صورت پذیرد و فضـای کـافی جهت انتظار مقابل آسانسورها در نظر گرفته شود.

– در صورتیکه تعداد آسانسورها  3 دستگاه یا کمتر باشد می‌توان آن‌هـا را در یـک چـاه قـرار داد و در صـورتیکه تعـداد 4 دستگاه باشد، باید حداقل در دو چاه جداگانه قرار گیرند.

– در آسانسورهائی که دارای چاه مشترك می‌باشند اگر فاصله بین بیرونی‌ترین قسمت آسانسور تا لبـه کـابین آسانسـور مجاور کمتر از  30 cm باشد در سراسر چاه می‌بایست جداسازی صورت پذیرد.

مشخصات ابعادی کابین آسانسورها

آسانسور ویلچربر: ابعاد کابین: عرض:  110/cm عمق: 140cm/ ارتفاع:220cm

ابعاد در: عرض:  80 cm/ارتفاع: 200 cm

آسانسور برانکاردبر: ابعاد کابین: عرض:  110 cm/عمق:  210 cm/ارتفاع: 220 cm

ابعاد در: عرض:  90 cm/ارتفاع: 200 cm

جهت اطلاعات بیشتر در خصوصا بعاد آسانسور در پلان این مقاله را مطالعه کنید.

ابعاد عمق راهروی مقابل آسانسورها

آسانسور تکی: برابر یا بزرگتر از عمق کابین

آسانسور گروهی مقابل هم: برابر یا بزرگتر از  210cm یا مجموع بزرگترین عمق کابین آسانسورهای روبـروی هـم (هـرکدام که بزرگتر باشد).

آسانسور گروهی کنار هم: برابر یا بزرگتر از  150 cmیا بزرگترین عمق کابین آسانسور در گروه ( هر کـدام کـه بزرگتـر باشد).

حداقل ابعاد ضروری در طراحی موتورخانه آسانسور در پلان

 • حداقل فضای باز در جلوی تابلوهای کنترل آسانسور: 70 cm
 • حداقل فضای باز در اطراف تجهیزات ثابت موتورخانه: 50 cm
 • حداقل فضای باز در اطراف تجهیزات در حال چرخش: 60cm
 • ارتفاع سکوی موتور آسانسور از کف موتورخانه: (70-100)cm

در این صورت باید از پله مناسب جهت دسترسی استفاده شود.

– ارتفاع تراز کف موتورخانه تا کف بام خرپشته حداقل: 320 cm

– بازشوی موتورخانه باید حداقل  90cm عرض و  180cm ارتفاع داشته باشـد بـه سـمت بیـرون بـاز شـود و دارای قفـل مناسب (در حیاطی) بوده و در اختیار افراد صاحب صلاحیت باشد.

– عمق چاهک از کف تمام شده معماری تا کف چاهک می‌بایست  160 cmباشد.

– در ساختمان‌های اسکلت بتنی می‌بایست اختلاف یا مازاد پهنای پوتر بتنی نسبت به دیوار اطراف چـاه بـه ابعـاد چـاه افزوده گردد و پوترها تا حدامکان به صورت کتابی طراحی گردد.- تعبیه پنجره به ابعاد  (40×40) cmجهت تهویه موتورخانه الزامی است.

– حداقل ابعادچاه آسانسور به صورت داخل به داخل حداقل می‌بایست عرض   cm 160 و عمق  cm 190 باشد.

– حداقل ابعادچاه جهت آسانسور برانکارد بر به صورت داخـل بـه داخـل حـداقل مـی بایسـت عـرض  cm 160 و عمـق  260cm باشد.

توضیحات کاملتر را در این مقاله بخوانید.

شرکت آسانسور و پله برقی الفارس یکی از شرکت های معتبر و قدیمی در صنعت آسانسور و پله برقی کشور میباشد

خدمات این شرکت شامل نصب فروش و پله برقی میباشد.

را برای مثال 50 در 56 سانتیمتر در نظر گرفت.

 

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا