صورت مجلس تفکیکی آپارتمان را از کجا بگیریم؟

صورت مجلس تفکیکی آپارتمان، سندی صادره از سوی اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک یا شهرداری تهران بوده که نشان دهنده مشخصات بخش های تفکیک شده آپارتمان بوده و در گرفتن سند رسمی، کاربرد دارد. مدارک هویتی متقاضی و گواهی پایان کار، از جمله مدارک لازم، برای دریافت این صورت مجلس بوده و نحوه اخذ آن نیز، با درخواست این سند، از اداره ثبت، امکان پذیر می باشد.

داشتن سند رسمی مالکیت، از جمله مهم ترین مواردی است که می تواند، مالکیت افراد، بر زمین یا ملک مورد ادعای آن ها را اثبات کند. از همین رو، اخذ آن، هنگامی که افراد، اقدام به انعقاد قرارداد پیش خرید آپارتمان یا خرید آپارتمان های نیم ساخته بدون گواهی پایان کار می نمایند، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

دریافت سند رسمی مالکیت، در آپارتمان ها و املاک مشاعی، نیازمند داشتن مدارک بخصوصی است. از جمله این مدارک، می توان، به صورت مجلس تفکیکی آپارتمان، اشاره کرد که بر اساس قانون ثبت، اخذ این صورت مجلس، مدارک و مراحل ویژه ای دارد. بدون داشتن این مدارک و طی کردن مراحل ویژه این امر، دریافت صورت مجلس تفکیکی و به تبع آن، گرفتن سند رسمی برای آپارتمان، غیر ممکن خواهد بود. از این رو، در این مقاله، قصد داریم بگوییم که صورت مجلس تفکیکی آپارتمان چیست و چه کاربردهایی دارد؛ سپس، مدارک و نحوه اخذ جواز ساخت را توضیح دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با ما، همراه باشید.

کاربردهای صورت مجلس تفکیکی آپارتمان

در قسمت قبل، توضیح دادیم که صورت مجلس تفکیکی آپارتمان چیست و اشاره کردیم که مرجع صادر کننده آن، اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک می باشد. پس از توضیح در این باره که صورت مجلس تفکیکی آپارتمان چیست، در این قسمت از مقاله، قصد داریم، درباره کاربردهای آن صحبت کرده و بگوییم که کاربردهای صورت مجلس تفکیکی آپارتمان، چه مواردی است. کاربردهای صورت مجلس تفکیکی آپارتمان، به شرح زیر است:

اولین و مهم ترین کاربرد صورت مجلس تفکیکی آپارتمان، هنگام صدور  مالکیت، برای املاک مشاعی یا قطعات تفکیکی آپارتمان می باشد که در آن واحد ها مشخص می شود و بدون داشتن آن، این امر، امکان پذیر، نخواهد بود. از دیگر کاربردهای صورت مجلس تفکیکی، هنگامی است که افراد، در املاک مشاعی، قصد تنظیم یک تقسیم نامه را دارند. با داشتن صورت مجلس تفکیکی، انجام این امر، راحت تر خواهد بود.

صورت مجلس تفکیکی آپارتمان

صدور صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که تبدیل به چند واحد آپارتمان شده اند، پس از اخذ پایان کار از شهرداری مربوطه قابل انجام است. به این معنی که پس از پایان عملیات ساختمانی و تایید مهندس ناظر و صدور پایان کار، مالک به دفتر اسناد رسمی مراجعه نموده و درخواست صدور صورت مجلس تفکیکی، تسلیم دفتر اسناد رسمی می نماید. سر دفتر اسناد رسمی، تقاضای مالک یا مالکین را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال می نماید و اداره ثبت اسناد و املاک با ارجاع به کارشناس مربوطه، نسبت به صدور صورت مجلس تفکیکی، اقدام می نماید.

صورت مجلس تفکیکی زمین

صدور صورت مجلس تفکیکی زمین، برای مالک یا مالکین امکان پذیر است و در این حالت نیازی به صدور پایان کار نیست و فقط نقشه زمین از شهرداری دریافت شده و ضمیمه درخواست می شود. پس از صدور صورت مجلس تفکیکی، مالک یا مالکین، نسبت به تهیه و امضا تقسیم نامه به نسبت سهم خود اقدام می نمایند و اگر تقسیم نامه مورد توافق طرفین قرار نگیرد، صدور صورت مجلس تفکیکی، کار عبث و بیهوده ای می باشد. در این مرحله، امکان انتقال سند رسمی ملک به نام اشخاص ثالث وجود دارد.

مدارک لازم برای صورت مجلس تفکیکی

  1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
  2. سند مالکیت
  3. ارائه گواهی پایان کار ساختمان

مراحل دریافت صورت مجلس تفکیکی

  • گواهی عدم تجاوز ملک به شوارع، حریم و املاک مجاور مضاف بر گواهی عدم تعارض و امضاء صورت مجلس به وسیله نماینده و نقشه بردار ثبت
  • گواهی مالکیت متقاضی تفکیک به وسیله متصدی دفاتر املاک
  • گواهی عدم بازداشتی به وسیله متصدی دفتر بازداشتی
  • تطبیق و تایید مفاد صورت مجلس با ضوابط و مقررات مربوط به وسیله رئیس ثبت یا معاون وی و دستور وصول هزینه قانونی تفکیک به قسمت حسابداری
  • محاسبه هزینه تفکیک و تسلیم فیش بانکی به ذینفع و ضبط یک نسخه از آن پس از پرداخت در پرونده امضای به وسیله رئیس ثبت یا معاون وی
  • صدور صورت مجلس تفکیکی و ارسال نسخه دوم به دفترخانه متقاضی به وسیله متصدی اموردفتری

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

در صورتیکه آپارتمان ساخته شود و فروشنده اقدام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ننماید با توجه به اینکه این امر از لوازم انتقال سند رسمی است و انتقال سند رسمی و انجام کامل همه امور اداری و ثبتی به عهده فروشنده باشد، خریدار می تواند نسبت به طرح دعوی الزام به اخذ پایان کار و الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی نماید.

وکیل متخصص در امور ملکی، امکان ارائه مشاوره حقوقی دقیق درباره صورتمجلس تفکیکی، نحوه درخواست افراز و تفکیک، دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، مدارک و مستندات مورد نیاز جهت طرح دعوی الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، طول مدت رسیدگی به دعوی الزام به اخذ صورت مجلس تفکیک

درباره گرفتن صورت مجلس تفکیکی باید بگوییم که بعد از آن که آپارتمانی ساخته شد ، مالکیت همه قطعات آن به صورت مشاع (ملکی که مشترک بین دو یا چند نفر باشد و قسمت هر یک مفروز محدود نشده باشد )می باشد . به این دلیل که بتوانید برای هر واحد به صورت جداگانه سند بگیرید. نیاز است مشخصات هر کدام از واحدها و قسمت های دیگر مثل پارکینگ و انباری و قسمت مشاعات تعیین شود . به سندی که از اداره ثبت می گیریم و مشخصات قسمت های تفکیکی را نشان می دهد صورت مجلس تفکیکی می گویند .

صورت مجلس تفکیکی با کمک از گواهی پایان کار ساختمان توسط اداره ثبت اسناد و املاک تهیه می‌شود.

این صورت مجلس خالصا به تعریف حدود اربعه واحد‌ های مستقل و ذکر کردن مساحت و شماره گذاری آن ها می‌پردازد بدون اینکه به مالکیت خصوصی واحد‌ ها بپردازد.

برای صدور صورت مجلس تفکیکی آپارتمان بعد از پایان پروسه ساختمانی و تایید مهندس ناظر و صدور پایان کار مالک به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده و درخواست صدور صورت مجلس تفکیکی می کنید .

سر دفتر اسناد رسمی درخواست مالک یا مالکین را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اتفاق ملک ارسال می‌ کند و اداره ثبت اسناد و املاک با رجوع به کارشناس مربوطه  نسبت به صدور صورت مجلس تفکیکی اقدام می‌ کنند . با این وجود برای گرفتن صورت مجلس تفکیکی اول باید گواهی پایان کار را از شهرداری دریافت کنید.

تفاوت صورت مجلس تفکیکی و تقسیم نامه در گرفتن صورت مجلس تفکیکی

صورت مجلس تفكیكی با استفاده از گواهی پایان کار ساختمان توسط اداره ثبت اسناد و املاك  تهیه می شود. این صورت جلسه خالصا به تعریف حدود اربعه واحدهای مستقل و ذكر کردن مساحت آن ها و شماره گذاری آن ها می پردازد بدون آن كه به مالكیت خصوصی واحد ها پردازش کند.

روشن است اگر كل ملك قبل از تفكیك متعلق به یك شخص بوده همه ی قطعه ها نیز متعلق به او خواهد بود و اگر ملك دارای چند مالك مشاعی بوده مثلا سه مالك یا چهار مالک یا … هر یك با قدر السهم دو دانگ از ششدانگ و … در این صورت همه ی واحدها و قطعه ها تفكیك شده یك به یك با قدرالسهم دو دانگ متعلق هر سه مالك خواهد بود .

هیچ کدام از مالكین واحد مستقل و شش دانگ نخواهند داشت هنگامی که سند تقسیم نامه در دفترخانه و به رضایت مالكین تنظیم شود. در این مرحله مالكین به نسبت قدرالسهم خود تعدادی از واحد ها را به طور كامل و شش دانگ انتخاب می نمایند این انتخاب در سندی به نام تقسیم نامه ثبت می شود و به خاطر همین تقسیم نامه ثبت سند ها خواهد توانست برای هر قطعه و یا واحد سند مالكیت صادرکند.

مراحل اخذ صورت مجلس تفکیکی در گرفتن صورت مجلس تفکیکی

روش انجام تفکیک نمودن واحدهای یک ساختمان و یا تهیه صورت مجلس تفکیکی مجتمع آپارتمانی در اداره ثبت به صورت زیر است :

۱.مراجعه کردن تقاضا کننده به دفترخانه و گرفتن درخواست تفکیکی و دادن آن به ثبت محل به ضمیمه نقشه تفکیکی که خود تهیه کرده باشد.

۲.دستور ثبت درخواست در دفتر اندیکاتور و رجوع دادن به نماینده برای اقدام.

۳.ارسال نمودن درخواست تفکیکی به بایگانی برای پیوست پرونده و دادن آن به نماینده.

۴.بررسی کردن و تهیه کردن نامه برای ارسال نقشه به شهرداری برای تایید عنداللزوم.

۵.امضاء نامه به وسیله مسئول مربوطه و صدور کردن آن.

۶.برگشت پرونده به بایگانی و ضبط آن تا وصول پاسخ شهرداری مراجعه متقاضی به ثبت بعد از گذشت دو ماه از تاریخ تسلیم نامه به شهرداری در صورت وصول نکردن پاسخ از شهرداری برای ادامه پروسه تفکیک.

۷.وصول نمودن جواب از شهرداری مربوط به نقشه تایید شده.

۸.دستور ثبت نامه شهرداری در دفتر اندیکاتور و تعیین نمودن وقت مراجعه بعدی به وسیله مسئول مربوطه و خبر دادن آن به تقاضا کننده.

۹.ثبت نامه در دفتر اندیکاتور.

۱۰.ارسال سابقه ها به بایگانی برای ضبط تا مراجعه تقاضا کننده در روز مشخص شده.

۱۱.مراجعه تضا کننده در روز تعیین شده و ارسال نمودن سابقه ها به مسئول مربوطه برای تعیین نماینده و نقشه بردار

تعیین نماینده و نقشه بردار به وسیله مسئول مربوطه برای رفتن به محل.

۱۲.تودیع (سپردن چیزی به کسی ) فوق‌العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار در صورت متعلق بودن.

۱۳.رفتن نماینده و نقشه‌بردار به محل همراه تقاضا کننده با در دست داشتن پرینت اولیه نقشه کاداستر از محل وقوع ملک.

۱۴.معرفی نمودن ملک به وسیله تقاضا کننده و تشخیص نمودن حدود به وسیله نماینده و برداشت نقشه و ارزیابی به وسیله نقشه بردار و تعیین نمودن وقت مراجعه بعدی متقاضی.

۱۵.رسم کردن نقشه تفکیکی و تنظیم برگ ارزیابی به وسیله نقشه بردار و تهیه کردن صورت جلسه تفکیکی به وسیله نماینده و امضاء آن به وسیله نقشه بردار و نماینده و متقاضی.

۱۶.ارائه کردن گزارش نماینده و نقشه بردار به مسئول مربوطه منضم به صورت جلسه و نقشه تفکیکی.

۱۷.گواهی دفتر بازداشتی مبنی بر بازداشت نکردن.

۱۸.بررسی کردن مسئول اداره و دستور به واحد کاداستر برای بروزرسانی نقشه های کاداسترو ثبت نمودن در دفتر اندیکاتور و رجوع نمودن آن به حسابداری برای گرفتن هزینه تفکیک.

۱۹.ارسال کردن پرونده به حسابداری برای حساب کردن هزینه تفکیک.

۲۰.پرداخت نمودن هزینه تفکیک توسط متقاضی در بان.

۲۱.پیوست قبض پرداخت هزینه تفکیک به پرونده و ارسال کردن آن به مسئول مربوطه برای امضاء.

۲۲.کنترل کردن و امضاء نمودن صورت مجلس تفکیکی به وسیله مسئول مربوطه.

۲۳.ارسال نمودن صورت مجلس تفکیکی به دفتر اندیکاتور برای صدور و ارسال نمودن آن به دفترخانه.

۲۴.صدور صورت جلسه تفکیکی و ارسال کردن آن به دفترخانه مربوطه.

۲۵.برگشت پرونده به همراه سابقه ها به بایگانی برای ضبط در ردیف مربوطه.

تذکر :

لازم است سند های مالکیت دارای متراژ و مساحت باشد به این دلیل که همه ی تفکیک ها از جمله عرصه و عیان به وسیله نرم افزار انجام می شود.

نکته :

اگر مالک یک نفر باشد برای چاپ سند مالکیت صورت جلسه تفکیکی به دفتر املاک ارسال خواهد شد اما اگر مالکین آن بیشتر از یک نفر باشند صورت جلسه تفکیکی به دفترخانه اسناد رسمی مربوطه ارسال می شود تا فقط برای تنظیم تقسیم نامه اقدام کند و بعد از آن آن را به اداره ثبت تحویل دهد تا فرایند چاپ سند مالکیت ادامه پیدا کند .

موارد کاربرد صورتمجلس تفکیکی در گرفتن صورت مجلس تفکیکی

صورتمجلس تفکیکی برای سه منظور انجام می گردد :

۱.تفکیک نمودن به دلیل به فروش رساندن قطعه های مفروزی.

۲-تفکیک نمودن به دلیل صدور کردن سند های مالکیت قطعه های مفروزی.

۳-تفکیک نمودن به دلیل تنظیم تقسیم نامه بین مالک های مشاعی.

منبع: تهران من

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا