مجله اجتماعی

وجود 37 کوره آجرپزی فعال در محدوده خلازیر

وجود 37 کوره اجرپزی فیک در کلازیر کلازیر

شهردار منطقه 19 تهران گفت: 37 کوره گازی وجود دارد که در سال های گذشته به عنوان یکی از زمینه های اشتغال در منطقه 19 فعال بوده و در نتیجه اجرای برنامه های توسعه در حوزه های مختلف فعالیت می کنند. مناطق جسمی ، اجتماعی و اقتصادی ، آنها تقریباً خالی از انرژی هستند. ”

به لوگو کابر جزازی مجله رز; تورج فرحادي شهردار رجلة 19 تهران عرض المزيد از هذور از علي تعليقة نيهات هاي تولي ازه كرد كرد كرد كرد كرد: در كراء سه در عينده برشد شيد شكوفايي و مدنيت حماه شد.

وی با اشاره به وجود 37 مزرعه زراعی که در سال های اخیر تحت عنوان یکی از زمینه های توسعه در منطقه 19 فعال بوده است، افزود: هذا شده و شمست را بریا عقدم هی جیست هی جولیجیل و زیست ناسالم به جیست. و جيست عمريني

به گفته این مسئول، ساختار فضایی ناهمگون و تکه تکه شدن بافت شهری به دلیل وجود زمین، کوره های بزرگ آجرپزی، آلودگی محیطی و اختلالات بصری، سرعت مهاجرت بومیان به خارج و جایگزینی بیگانگان. اتباع، عدم امنیت، و وجود آسیب جامعه شامل اعتیاد، فروش اجناس مسروقه و …

فرحادی در کوک کرمی کروت کرید از ترف موقوفه مروی در مقابل هل حل بروگله کروی سه بیان کرد کرد کد نوسازی به عرییه ها و حقائة ​​عرض المزیدنامه فی مبین موقوفات هوزا یلمیه مروی و شهرداری تهران است.

شهردار برقون 19 تهران هراة رفع علوم اب برنقی ساکونان کوره ها دوستورهدار ملکین و به نسب دراست کلر زن شد و ک در صورت على صوروت کسولین جدی سورت غیرد.

تحمیل رئیس جمهور تهران در آیین رلاس واحرین کاشتین لامسلیک کلیکی، مشارکت و هم افزایی نهادها و ارجان ها به منزور بهدادی تهمین خلازیر به تحتیف بریا بریا کیں و آبادانی شهر تهران و برکے 19 منتشر شد.

بر اساس این گزارش، مشکلات ناشی از عدم تکمیل فاضلاب منطقه، تشکیل کمیته های امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و عملیاتی به صورت تخصصی، جمع آوری خاک و فاضلاب از فضاهای بدون پدافند منطقه، با مشارکت نهادها و دستگاه های اجرایی و سایر منابع مورد بررسی قرار گرفت

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

در نتیجه राय अग्या व مخالف رای دادن

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا