مجله علمی و پزشکی

۳ نوشیدنی ساده برای پاکسازی ریه در روزهای با هوای آلوده

به روگر شفاف، پیش از آن که علیه هوای پیام های خود را بر سلامت هداد هداد و به رحمل جدی تر شود و با رحمل جدیتر شود شود.

هنما بالا فردنا دوست على على هوا با برقوق برکی برکی کیں اینهایها میتوان سموم را از ریها پاک کرد.

دمنوش لیمو، عصل و زنجبیل

خواص زنجبیل درایا علیه التهاب است که میتوندی سرفه و هتکان را که دهد اسعل از سرفهای متوالی آدرمی کرده و لیمو به دلیل دارا بودن ویتامن سیستم امنی را پوزی می کند.

بدون این دمنوش ریها را به تور فیزی پاکسازی می کند

چای سبز

ين دمنوش بلاس بر آن كه به جهاز وزن كموك ميكند، دووي انتيكيدان است كه ماد سمي را از بدن داف كرده و كردي را به ده مي دهد.

عنامین زردکوبه و زنجبیل

خواسة درجامی زردکوبه در کنتری سرفه، هتکان و سرماخوردگی فیلم شده است کورکومین موجود در زردچوبه دارای خواص ضد التهابی، ضد اکسیداتیو و ضد سرطانی است. زنجبیل حتاة تحوع را پرماست کرده و احتقان را کاهه می دهد

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا