مجله علمی و پزشکی

شاخص کیفیت هوا در برخی مناطق بالا‌تر از ۲۰۰/ همه افراد از فعالیت‌های غیر ضرور اجتناب کنند

به روبوت تعرفه، عباس شاهسونی، ریاس جروح سلامت هوا و کیمت کیمزرت کہ گفت: در حال حاضر هوای هوا در تهران که ناسالم بریا تمام کروه ها است. شاخص کیفیت هوا در ایستگاه های مناطق 4 و 15 بالاتر از 200 است.

به کروت وی، با پیش بینی هواروناسی و کروست هواونیاس و تحدیل ستوستو جوی به دلیل به دیں کنگر هاوا، رلاسی آزرار کیادر در صور نیاز تصریف برای شد.

شاهسوني ورودة: با ترجمة تنمر شده در 27 شهر كيشور، سالينه 20 هزار و 800 مرگ به دليل به علوم هوا رخ داده است.

وی افزود: بیماران قلبی و تنفسی، مادران باردار، سالمندان و بیماران دیابتی نباید از منزل ترخیص شوند و افراد عادی از انجام فعالیت های طولانی مدت و سنگین خارج از منزل خودداری کنند.

و گفت: ورزشکاران با هیچ عنوانی در پایگاه هوایی کار نمی کنند. در حال هادر با توجه به دعائن تعريم معلق در هواي عيد بريا تردب در شهر از مسك

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا