مجله علمی و پزشکی

این پیاز اشک بیشتری در می‌آورد!

اگر اخیراً پیازی را له کرده باشید، باعث سرازیر شدن اشک از چشمان شما شده است، گویی که در این منظره یک فرد احساس قوی احساس می کند. موج گرمای تابستان به خصوص در اواخر مرداد و اوایل شهریور محصول بسیار قوی تولید کرد. پیاز دارای مکانیسم دفاعی است که از آن در برابر عبور شکارچیانی مانند موش یا حشرات محافظت می کند.
هنگامی که پیاز آسیب می بیند، ترکیبات سولفوریک آن را «همزمان به عنوان اکسیژن» می نامند. در انسان، این کار کشمها را حرکت می کند و غدد اشکی را ترکیر می کند تا سیل کیں رایکی اشک روی پوته خرد شود.

کارشناسان بر این باورند که محصول موجود در عصر حاضر خشک تر است، یعنی هر پیاز نسبت به محصولات قبلی آب کمتری دارد، بنابراین ترکیبات اسیدی موجود در پیاز جدید غلیظ تر و قوی تر است.

अधिव्य अग्या गर्मा बर पिजाजाय अंग्स |  محصولی که بیشتر اشک می آورد!

Alastair Findley از مزرعه Lakes در Bedfordshire می گوید: من مزارع و خطوط مختلف پیاز را که در آزمایشگاه رشد می کرد تجزیه و تحلیل کردم و از اینکه پیاز چقدر قوی تر از قبل است شگفت زده شدم. מיען שراق פ פراق עד עד עד שרמ שרמ ד נ נ ק ק סט דר מ ק ק ק ק ק ק ק ק ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב این فقط یک حدس و حدس است، اما من کاملاً راضی هستم که به این دلیل است که روزهای خورشید خشک است، آسمان کاملاً صاف است، خورشید روشن است و خورشید می درخشد. वी वेवरद: विजार देश पिजास विजान बह दुष नाल तंदी बाज बाज गेस गेस गेस गेस गेस

جیمز پریش، کشاورز از سرزمین بدفوردشایر نیز گفت: با توجه به ساعت و عالیه عایزی کهه شخص، تردین همدی که پیازهای رحمت شده در زمان کودود ده کَشیک کشتر است. این بدان معنی است که آنها محتوای آب کمتری دارند، بنابراین ترکیبات گوگردی موجود در محصولات جدید غلیظ تر و قوی تر هستند.

تام عبري، كشاورز ساكن نورفولك هم گفت كه تلاگو و به دليل دوشت نور و تره هايران بالا در ساعت، قدود يك تا دو كشكتر بود. و اضافه کرد که داشتن چونین به ندرت اتفاق می افتد و نیازی به خوردن پای تند نیست.

اگر اخیراً پیازی را له کرده باشید، باعث سرازیر شدن اشک از چشمان شما شده است، گویی که در این منظره یک فرد احساس قوی احساس می کند. موج گرمای تابستان به خصوص در اواخر مرداد و اوایل شهریور محصول بسیار قوی تولید کرد. پیاز دارای مکانیسم دفاعی است که از آن در برابر عبور شکارچیانی مانند موش یا حشرات محافظت می کند.
هنگامی که پیاز آسیب می بیند، ترکیبات سولفوریک آن را «همزمان به عنوان اکسیژن» می نامند. در انسان، این کار کشمها را حرکت می کند و غدد اشکی را ترکیر می کند تا سیل کیں رایکی اشک روی پوته خرد شود.

کارشناسان بر این باورند که محصول موجود در عصر حاضر خشک تر است، به این معنی که هر پیاز آب کمتری نسبت به محصولات قبلی دارد، بنابراین ترکیبات اسیدی موجود در پیاز جدید غلیظ تر و قوی تر است.

अधिव्य अग्या गर्मा बर पिजाजाय अंग्स |  محصولی که بیشتر اشک می آورد!

Alastair Findley از مزرعه Lakes در Bedfordshire می گوید: من مزارع و خطوط مختلف پیاز را که در آزمایشگاه رشد می کرد تجزیه و تحلیل کردم و از اینکه پیاز چقدر قوی تر از قبل است شگفت زده شدم. מיען שراق פ פراق עד עד עד שרמ שרמ ד נ נ ק ק סט דר מ ק ק ק ק ק ק ק ק ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב این فقط یک حدس و حدس است، اما من کاملاً راضی هستم که به این دلیل است که روزهای خورشید خشک است، آسمان کاملاً صاف است، خورشید روشن است و خورشید می درخشد. वी वेवरद: विजार देश पिजास विजान बह दुष नाल तंदी बाज बाज गेस गेस गेस गेस गेस

جیمز پریش، کشاورز از سرزمین بدفوردشایر نیز گفت: با توجه به ساعت و عالیه عایزی کهه شخص، تردین همدی که پیازهای رحمت شده در زمان کودود ده کَشیک کشتر است. این بدان معنی است که آنها محتوای آب کمتری دارند، بنابراین ترکیبات گوگردی موجود در محصولات جدید غلیظ تر و قوی تر هستند.

تام عبري، كشاورز ساكن نورفولك هم گفت كه تلاگو و به دليل دوشت نور و تره هايران بالا در ساعت، قدود يك تا دو كشكتر بود. و اضافه کرد که داشتن چونین به ندرت اتفاق می افتد و نیازی به خوردن پای تند نیست.

227227

نمایش بیشتر

دکمه بازگشت به بالا