مجله علمی و پزشکی

هوآوی برای کمک به تشخیص عفونت‌های تنفسی دست به کار شد

به گزارش شفاف، پتنت هواوی به روشی جدید به ثبت رسیده است. این تکنیک می تواند وجود عفونت در سیستم تنفسی را با تشخیص سطح اکسیژن در خون تشخیص دهد. خلاصه ای از توضیحات در پتنت، اجرای تشخیص و تجهیزات مربوطه ارائه شده است.

در روش آزمون هوآوی، عملیات های مختلفی گنجانده شده است. این رویکرد شامل مراحل مختلفی مانند آزمایش اولین عملیات، پاسخ به اولین عملیات و ارسال آن به تجهیزات الکترونیکی است. داده های پارامترهای فیزیولوژیکی دستگاه الکترونیکی بر اساس اطلاعات اولیه به دست می آید. هنگامی که اطلاعات پارامتر فیزیولوژیکی مشخص شد، اطلاعات صوتی به دست می آید. تعیین اولین اطلاعات فیزیولوژیکی بر اساس اطلاعات پارامترهای فیزیولوژیکی و اطلاعات صوتی نشان دهنده اولین اطلاعات فیزیولوژیکی است.

اشباع خون با اکسیژن، تعداد دفعات تنفس، دمای بدن، ضربان قلب و سایر پارامترهای فیزیولوژیکی، مانند مواردی که در فناوری هوا استفاده می شود. به این ترتیب کاربران قادر خواهند بود به سرعت خطر عفونت در سیستم تنفسی خود را تشخیص داده و از نتایج آزمایش رضایت داشته باشند.

درحال‌حادر ساعت‌های هومشن‌ده‌های بازار ودرندند که از سینگرهای کیں کُن خون بهرا می‌برند اما نمی‌توانم به داده‌های آن‌ها عتک کنم. به هرهال تعريف المتحديقة كنوني بريا دائناء اين مدر در هذاء.

با تکینکی جدید آن شرکتی را دیدم که فیلمینی داشت آیا این دستگاه قادر به ارائه اطلاعات قابل اعتماد است یا با برچسب “از اطلاعات برای اهداف پزشکی استفاده نکنید” به فروش می رسد. البته مثل همیشه این احتمال نیز وجود دارد که پتنت جدید هوآوی مانند بسیاری از پتنت ها هرگز با تولید محصول نهایی خاتمه نیابد.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا