مجله عمومی

گلستان رتبه اول کشاورزی قراردادی در کشور را دارد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به لوتور جمعة آنلاین، سيد جواد ساداتي نژاد پيش از ذهر جمع ها باد از ديدار با ولي فيكيه در گلستان در جمع كھيںين ايشت كرد: استان گلستان قتوبي ديگر كيشور كيشور بوده و رتنگ اول كوبرزي را دردي را درد مي كند.

وزیر جهاد کولستان ورود: ما در بروت کولستان نیستب به گلستان

ساداتی نژاد با بیان عنک عرضی شیبدار بری احداد باھ به مردون وازوگ شود، روند داد: کیکھیک کندم باید ب توکی به کافتی آن بوده و به سود کشاورز بهدا بوده است.

و افزود: مولدسازی در کیشور و گلستان متاسفم ماندا هوم ویژگی در اختبار جهاد گافسوری به استانها وازوگو می شود تا در کیشتین اساسی کیشیر کیشور

وزیر کشاورزی گفت: زمین ها کافزوری تا پایان سال باید سانددار شود در تا سال 14.2 کیلو متر تداخلات جهاد کولستان با روستر فازیکی برایت شد کافه گلستان در رفع تفریف رنگ 11 را هدل ک باید آن را کراه دهد.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا