مجله علمی و پزشکی

احتمال بروز تپش قلب با کووید بیشتر از دریافت واکسن کرونا است

“سندرم وضعیت ارتواستاتیک قلبی” (POTS) یک بیماری مربوط به سیستم عصبی است که باعث افزایش سریع ضربان قلب بیش از 30 ضربه در دقیقه یا ضربان قلب بیش از 120 ضربه در دقیقه در عرض 10 دقیقه پس از ایستادن می شود. برکی از عرض المزید کش، کیگیه، کوکی، کیںرن، آدین آدرا، عرک کردن وندامها، عرکس و شرید را تریکند می کند.

در هالی که VACCISION تا کودود این کریک را به هامل است من کے کے کے کوید 19 کے داهدا شدان شدان شدان شد کے کے کے بہ بہ بہ POTS.

به گزارش شفاف، دکتر «آلن کوان» اولین نویسنده این مطالعه از مرکز پزشکی پزشکی لس آنجلس گفت: واکسیناسیون بهترین گزینه برای POTS نیست.

کوان گفت: از این تجزیه و تحلیل متوجه شدیم که 90 روز پس از قرار گرفتن در معرض واکسن بیش از 90 روز قبل از قرار گرفتن در معرض واکسن، احتمال ایجاد POTS وجود دارد.

وید در عرض المزید: “این استودی یک کی کرینت کرده است، در این حال هنوز کم، بین VACCISION کوید 19 و POTS را کرده است.”

تیم تحقیقاتی از داده های بیش از 284000 بیمار واکسینه شده با کمک بیش از 12000 بیمار آلوده به کووید-19 استفاده کرد.

POTS معمولاً زنان در سنین باروری را تحت تأثیر قرار می دهد.

منبع: پزشکی نت

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا