مجله اجتماعی

تخصیص وام ۴ درصد به کارکنان ازکارافتاده شهرداری تهران/ بیماران خاص حمایت ویژه می‌شوند

به گزارش شفاف، محمد بنی حسن مدیر رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، ارتقای کمی و کیفی رفاهی کارکنان شهرداری تهران را مهم‌ترین عنوان کرد. اولویت مدیریت است و اضافه کرد: به بحدیدة و رفاح عنان عنان مجموعة نیست، کراکه إندائة عادلة عدلانه به تحمیل جستجوی بریا توما عرض المعلومات علی علی علی عمد و حس ورفائی را به دمل و در عرض المزید بهرا کنید. را موقب به هدل شد

و از جمالة مفتورة در آن درة شهری را تحجم عزیل به سلامت اقتصابی را تجمل کرد و گفت: عقد قرآة با شرکت بیشمه ایران در کنار عنایای مترجمتر و کنتر ترافینی به از جمالة کریمای بود که را ستینةمی جمیة کہد.

مدیر بهزیستی، تعاون و خدمات اجتماعی شهر تهران نیز به منظور توجه ویژه به کارکنان دارای بیماری های خاص، درمان سخت و معلولیت، واحد پشتیبانی تشکیل داد. نمت است

بنی حسن با بیان اینکه 1600 نفر از همکاران شهردار تهران و خانواده هایشان به بیماری خاص مبتلا بودند که درمان آن سخت بود، تعداد معلولان با درجه شدید 395 نفر بود و گفت: با وجود افزایش قیمت. داروها و افزایش قیمت برخی از بیماران به دلیل نوسانات قیمت بیماران خاص است.دور تامین نیاز خود با مشکلات عدیده ای مواجه بود اما مشکل مهم دیگر شغل این دسته از بیماران به دلیل درمان مستمر و ناتوانی در عملکرد، امکان حذف شغل از گروه موضوع مورد توجه ویژه است.

وی تاکید کرد: حذف بیماران خاص و صعب العلاج از گروه های شغلی آنها را با چالش های بیشتری در امر معیشتی و درمان مواجه می کند. خود تداوم بخشند

مدیر بهزیستی، تعاون و خدمات اجتماعی شهر تهران در ادامه اقدامات خود را برای افزایش رفاه معلولان در این مدت ادامه داد. 3 درصد از ظرفیت های اشتغال
با توجه به افزایش هزینه درمان و درمان، هزینه درمان و درمان نسبت به سال قبل 400 درصد افزایش یافته است.

بني حسن در بني حسن را با تحجاب به شروت و دراه انقطعة به ميزان هشتصد هزار، يك مليون و يكسد و هم يك مليون و خارسد هزارتومان زير كرد و ورورد:

بنی حسن در پایان پرداخت تسهیلات این بانک با کارمزد 4 درصد را یادآور شد و خاطرنشان کرد: زنان سرپرست خانوار، کارگران کرافتاده، معلول، بیماران خاص و همچنین آن دسته از همکارانی که تحت سرپرستی هستند. کسانی که معالول و بیمار خاص هستند ممکن است در اولویت باشند این امکانات موجود است.

منبع: گزارشگر باشگاه جوآن

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا