مجله حوادث

بازداشت زنان جیب‌بر از شرکت‌کنندگان در مراسم ختم/ کشف محموله میلیاردی دارو از یک خودرو

رایس پلیس فیلیک تهران بزرک از دستگر سه زن جیبر که کوگا به سلطان از شرکتین در کرمی کتم در شهرک کرب کرده بودند، خبر داد.

بر اساس این گزارش سیرنگ جلیل موقوفهای در تنزیاه محملترین منسیانهای ماموران پلیس فیلیس تهران در شابان روز کیک گفت: یکی از مسینیاها به دستگری سه زن جيببر در برامينهای خطم مقرد شده در مساجد شهرک غرب است. رسیدگی به این پرونده به دنبال سرقت اشیاء با ارزش و اموال شهروندان در مساجد و مراسمات صورت گرفت.

و با بیان اینکه ماموران در تحقیقات انجام شده متهم را شناسایی کردند، گفت: در تحقیقات انجام شده مشخص شد که در این مراسم سه زن حضور داشتند و ازدحام مردم و اموال شهروندان از جمله the phone, and تلاجات را از جیب کیتینندین سرکت کردیاند

موقوفه های با ایکت به یکهههههههههههههههو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۵ در سه زن که 32 تا 41 سال دردان مورد انستقام قرآن بود که در تراری آن کار داشت تهلون همور سلطی از عردان کاشف شد. همچنین این افراد مشمول ممنوعیت قرار گرفتند و به همان شیوه ای که پول را به سرقت برده اند با یکدیگر اعتراف کردند.

وی با بیان انگیک کندی از باختگان نیز یکندون شیدن شدن، گفت: کیشت بریک بری کاشف جرایم سبایی از سوی آن سه زن رداد درد دارد. برای مکرر نیز دوسه‌ای تصریف شده و پس از فیلیسی پیلیسی به دادسری شدن شدن.

کشف تصفسد ساکف از انتر یک خدور

رياس پليس فرونيك تهران بزرك از كاشف دروادي سافك از اوكي سواري سينا ​​نيز خبر داد و گفت:‌ ويرت اين دراكي بيش از 10 بيلين ريال است و تيم عربيه كلانتري 144 جوادي تهرانبارس به آن را براه افتاده است. mamoran in the police station درحال غستزنی در هوزا استحفازی خود بود که به یک داشت خدور سینا کی زیریلی را روی کھودی اقب با روپوشی پوشاند شباب شده و برای کریمی به خدور.

وی با بیان کینک کیں به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به با بیان کے. در بسته اوريا از اينتر خدور يك هزار و 700 بسته كرش كريني شد كشف شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران در ادامه با اشاره به اینکه متهم 34 ساله با پوشیدن لباس و پارچه به قصد گمراهی ماموران و مخفی کردن مواد مخدر اقدام می کرد. کے کے کے کے کاشف بیش از 10 میلیارد ریال کرد کرد کرد

موقوفه‌ای با بیان عنگ یک از دوشتوک رایلا پلیس با سامک کالا است، کاترنشان کرد: کاشف درکت دوسی در دوستور کار پلیس کار دارد.#

وی از دستگری سارق منزل مستی پس از سروتی نیز خبر داد و گفت: امتها به همور کالای مسروقه سدچت شد. رسیدگی به این پرونده نیز به شرح زیر انجام می شود: سرقت منزلی در شهرستان شهرزیبه به سمت کلانتری.

رئیس پلیس آگاهی تهران گفت: ماموران بلافاصله سارق 45 ساله را با اطلاعات و ظاهر سارق در حین گشت زنی در محله شهر زیبا شناسایی کردند. قائم هار در يك عربية منسجم و عبلابيرانه، زمين گير و دستگر كردن.

به گورگ و در عرویا عربیا از امتهام دستگر شده تلا و جاوهارات سرو شده و آلاتو و ادوات سرفت کاشف و امتهام 45 ساله در عاریای بریک به جرم کود و سلفت منزل در مهله شهرزیبا کرد. گردین ویریت اموال کاشف شده را هشت بیلین ریال کرد

رایس پلیس فیرین تهران بهیں با بیان کنگ تلہ بریگ کاشف جرایم کرایم کردا دارد، کاتر نشان کرد: امتها به همور دوسه تصفیل شد بریان روند روند بریم کرایم راکه دادسرا شد.

در پایان روز

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا