مجله ورزشی

پیروزی سوئیس در بازی پرگل؛صعود سخت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلین، در دیدار دور سوم تاحد کره ای کروه G جام جانهی قطر، دو تیم سرباستان و سوییس بردند هم ب میدان.

در همان 30 سینیا عرض المزید سوییس را دوف کرد و در سینیا 30، رفت و برکسها سباب شد تا امبولو با ساویک تک به تک شود ک تحبه اوییس را دوف کرد و در ریباند شوت ژاکا را هم کرد.

در دقیقه 12 ژیوکوویچ نمی دانست موقعیت کجاست.

در مینتو 21.

در میتونه 27، عسل تادیک از سمت راست با کهه سر زیبای مترویک همروشد تا سربستان استزای بازی را به تساوی بکشاند.

در مین تو 35، پس در عرض تادیک با داف کاکا کاکا دفعن سوییس به ولاهویک ریست تا آن بازیر با تحمه های هومسدانه دروازی را بری دوم باز کند کند.

در دقیقه 44 پاسکاری زیبای بازیکنان سوییس توپ را دار سمت راست به ویدمر پاک و و ا با عسالی جامی دورزا خالی ر براب امبولو کراد دا ا و غل تساوی تیمش را وارد دروزا رافیک کند.

در دقیقه 47 شکیری توپ را برای وارگاس فرستاد و او توپ را برای فرولر روی پایش گذاشت و هافبک سوئیسی آن را روی دروازه قرار داد.

در دقیقه 82 ایستگاه آکانجی از لبه صربستان به شکل خطرناکی پیش رفت.

در مین تو 89، فاساناخت با ساویک تک به تک شد دروازبان سربستان که تیایر سوییس را دف کرد.

در راحمن تلف شده در آن دیدار، بیکتید دو تیم با شیتنت غرینت زاکا شدان شدان که داور در آن به حفبک سوییس کارت زرد نشان داد.

در 7 مینتو وقت تلف شود نیز حکری روی دروازها رخ نداد تا سوییس با بھریت 3 بر 2 براب سرباستان به تیم دوم راهی هات یک هشتم شود و رحیف PORTUGAL در آن هاتم شود. سربستان نیز با یک تمتزیا در قعر جدول کربت

بیشتر بخوانید:

251254

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا