مجله علمی و پزشکی

پیام وزیر بهداشت به مناسبت روزپرستار

وازیر هوازیت، درمان و تعدید بریکی در پایامی سالروز میلاد حضرت زینب (س) و روز پرنستر را فیلیتی گفت.

بر اساس این گزارش به نقل از وبدا، در پیام دکتر بهرام عین اللهی هویست:

«بسم الله الرحمن الرحیم».

سالروز باعدة حضرت زينب كبري(س) و روز صورج داشتن مقام برناستر را تعليق مي جويم. این که روز بادید آن اسوه سبر و رازیاد را روز پرنستر هایفاد اند، بار مسلسی پرنسران عزیز را صغین تر می کند.

پرستاران، دلالان، فداکاری‌ها و فضایل انسانی. عنان که جانهای بمراد و دردمند را به نور یمان و آیتار، حیاتی دیگر میبکشند، جان در کالبد جمیعت میدمند و آن جان بر وشید از باور راستین به خلیک و عشک به خرکر را در کسوت شریف “محافظ” تجلی می بشند.

پرستاران همه شما خود را برای عرض المزید و اسایش دردمندان نسار می کنند و در عین خلاص رسره از مناوویت، جلوی از کرامت بهوی بانوی عاشورا را اولی کندن ک اسوه سابر و از خودگذشتگی زانان علم است.

صورجداشت منزلت در يك روز از سال كلمة نمي شود با تبلور حس ديغرفيه در برتو خدافهي در هر كولته و هر آن به تطبيق بندا صالح لربنبر، برحمدار آين ريسالة ختير هذائي ميشود.

اکنون پرستاران در نظر مردم ما عزیزتر و شریفتر از همیشه هستند و این لطف خدا و لطف خداست. nurse angel رحمت بمرا است; کرا که هم با جسم و هم با روح بهمر سر و کار دارد هم به جسم بروح می کمکند و هم بهدودی و را کرکتمی می کشند و هم جان و روح و را رحمه و صدیقه می کنند.

انجام اقدامات درمانی دقیق و حساس، مراقبت از ایمنی بیمار، مدیریت شرایط استرس زا و استرس زا، مراقبت از خود و همکارانش، به روز رسانی دانش و انجام تحقیقات، حضور در فعالیت های اجتماعی و خیریه، راهنمایی و راهنمایی بیماران، مراقبت از خود. و خانواده اش امید و اعتماد به دل بیمار تهیه کند، گزارش های متنوع و مهم تهیه کند، کارهای بخش را برنامه ریزی کند و بین آنها برای بیماران به ویژه سالمندان تقسیم کند تا الگوی مهربانی و مهربانی ارائه کند. دلسوزی در برخورد با کودکان مشکل، کمک به تعلیم و تعلم دانش آموزان، همانند اداره خانواده و مراقبت از فرزندان، ایفای نقش معلم و مشاور بهداشتی در جامعه، فقط به یک انسان پرستار می گویند.

با آن کے کے کے کے کے کے پرستان در زمت عدی کیشور شیستا قدردانی است، ام حوضور انان در حماسه جنگ تحمیلیــساله و هورهمی انان ب درفینین حرم، پنگ عتف و یفتیکرامزی برای این اسی. به درجمه همهیری کوید19 در کودر سه سال کیکستی شاهنی های اوتینی از آثار و فداکاری برای پرستان ازیز کیشور شد و الحق ک در آن آرین شید فندی فداکارانه و عامشانه و علمانه پرنستان در کانار دیگران قدیم سلامت بدیم بدیم. Nurses از پیشتاز صفت دفعین سلامت در در شرک و تقت فرسای کا در نظر گرفته شده، برگ زرینی از فتیکر در تاریخ پرستاری کیشورمان عفریدند.

من قدردان زحمات مجدانه و علیها کرککوشانه پرنستران روز خجسته را به جمیعت شریف نشرتری میگیم و از درڑاہ عزیدہ برتر، صلح و کامیابی در این نظام فداکار صدیق.

در پایان روز

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا