مجله حوادث

سن بازنشستگی افزایش می‌یابد؟!


حاجی اسماعیلی گفت: در گذشته ریتم منطقی برای پرداخت مستمر 12 تا 14 نفر وجود داشت اما در حال حاضر به 4.2 نفر کاهش یافته است و این نسبت حداقل چیزی است که می توانست برای پرداخت مستمر وجود داشته باشد و اگر این تعداد باشد. پایین تر از این بحران تامین اجتماعی ابعاد گسترده تری به خود می گیرد.

نمایش بیشتر

دکمه بازگشت به بالا