مجله حوادث

نجات ۱۵ تن از حریق یک انبار در خیابان قلمستان

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران 15 نفر از مردم شهر آتش نشانی 15 روز پیش خبر داد.

سیدجلال ملکی در گفتگو با مجله رز در آن باره کرد: ساعت 16:50 امروز یک مورد آتش سوزی در انباری واقع در خیابان میدان قلمستان منطقه رازی سمانه به وقوع پیوست که شوکه شدند.

وی راماد داد: اتش نشانان با حوضر در مهل عرض المزید کرد که حریق در تقها زیرزمین یک تسجر کاهر تھاک رخ داده است.

ملکی ایزاه کرد: تقها همکف و زیرزمین آئین ستکرون که هر کدام 200 متر وسته دردن به تپیتون انبار و زید می‌شد. تقاه همکف انبار متورو و استفاده از خرجی برنامنی و تاکه زیرزمین انبار یدکی و باتریهای ن آسیرین بود.

تحميل اطش نشاني ورود تهران: زماني كه نشان مي دهد به محل رئيسند زيرزمين بترام كامل شوله ور و اطش در حال سرايت به طاقة همكف بود و دود خياس غليظي طباق بائين را نيز فرا قربت بود. بر همین اساس، نشانان با تعلیق تعریف العربیة تعلیم با شمسوت كردان ائش، عرض المحبوس در ستقرون را كه 15 نفر از مهل خاشر كرد.

و ادامه داد: با عربی به آتش نشانان از سرایت ائش به تعاقب بالا شد و آش نشان پس از لکه کیریک و تعریف دود محال قدامان را به ستبان خود کرد کرد.

در پایان روز

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا