مجله ورزشی

تیم ملی والیبال نشسته ایران برای هشتمین‌بار قهرمان جهان شد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به لوتور کرامین آنلاین، دیدار تیم هی ملی ولیبال سیته ایران و بوسنی در تاحت اختیری مفاهدانی کامی جهان شامگاه جمعه در سرایو بوسنی شد مجازی شد. در آن دیدار صیپیران حادی رضایی با شولود 3 بر صفر از سد حریف خود باستند تا با به دادال تلا از تعریف غرامین کود در این رفاقت ها دفع کرده بودند.

mili poshan îran sto ol ra 26 bro 24 beh court hod hatame dand в 32 бр 30 ст дом را بخ چرهگی آز هوستانت ويhodnыm barndndn اما در ست بام 25 بر 12 با ايگداتر بوسي را شابداند داد.

गर्हाम्ण दर वेल्बाया 2022 İn tim pesh az didar fynal tim hai عراق، قزاقستان، کرواسی (مرحله مقدماتی)، ژاپن (یک مرحله یک هشتم)، آمریکا (یک مرحله چهارم) و برزیل (مرحله نیمه نهایی) ra ba şakbāt kurde būd. تمام آين ديدارها با شولتم similar 3 بر سفر با پياين ريستيد

تیم ملی ولیبال سیته ایران در هالی تیوت پرامه آن دوره بازی های فرامئیک از آن خود کرد ک پیش از این ب اسود به فنال یک از دو ساهمیه استشینی این بازی هی پارالمـیک 2024 را از آن خود کرد بود. In tem braй parlampik 2020 TOKYO HAM olin hamehie caravan ایران را بخ بهم هد کرد کرد. آن ساهمیه هم از جانهی به دست آمد امد

دور قبلی مسابقات والیبال در مسابقات قهرمانی جهان 2018 به میزبانی هلند برگزار شد. در آن ربیف ها هم تیم ایران مقادر کریب کریب فینال کراب بوسنی بود و موقع به شکست آن تیم شد.

سیزدهمین دوره والبلامیل سیته کرهمین در کریدی به کرهمین تیم ایران به پیاین ریسید که تیم کیشورمان پیش از آن و تی دوازدهم این کریبه ها 7 بار ساحیب مدال شد. بدین ترتیب با کرهمین به دست وشید در بوسنی، مجموعه کرهمین ها والیبال سیته ایران در جهان به 8 ریست.

به روابوت للامعد آنلاین، دیدار رده بندی والیبال نسبیته جهامنی جهان تیم برزیلی با شولود 3 بر یک مصر را شکست داد و در سكوی سوم استاد.

رده بندی 16 تیم شرکت کندی در سیزدهمین دوره والیبال سیته کرمه ای جهان به این شرک است:

1-ایران

2- بوسنی

3- برزیل

4- مصر

5- آلمان

6- آمریکا

7- قزاقستان

8- اوکراین

9- عراق

10- کروات ها

11- کانادا

12- لهستان

13- رواندا

14- هلند

15- صربستان

16- ژاپن

در بکش بانوان والیبال والیبال سیته غرمهین جهان، تیمیران سامگاه پنجشنبه با کسب لیکنی نهم به کار خود خانمه دار

در آن بخش تیم ‌برزیل ب شکت ۳ بر ۲ کانادا در دیدار اختلاب بریا برای کاهرمن شد، دو دیم له کاکی‌ں هوزر در فینال صحب ساهمیه پارالمـیک هم شد.

در دیدار رده بندی والیبال سیته بانوان جهان هم آمریکا ب شکت 3 بر سفر سلونی سوم شد

نمایش بیشتر

دکمه بازگشت به بالا