مجله عمومی

قدردانی احزاب و تشکل‌های کرمانشاه از مواضع انقلابی نائب رئیس مجلس – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به روبوت احزاب آنلاین، جامی از احزاب و تشکل‌های کرمانشاه در بیاینه‌ای از موائع کنگلی نیب رایس مجلس در سلساه ب نیااب کدید جدی به تروسیرها و قدردانی کردانی کردانی کردی.

به شرح زير است:

بسمه تعالی

جناب اگاگ دوکتر عبد الرضا نایب رئیس مصری، مجلس محترم شورای اسلامی

با سلام و احترام

و به توفیق روزافزون شما و دیر کیمتگزاران نیزام مقدس جهومری اسلامی، وستفیکی خود میدانیم از موائع ساحیه و کینی جنابعالی در کریں کادید جدی با تروسیرها و اغتشاشکران نامیم.

إن موائع نشم داد که وستيب منويات ترارة مزدور و يران استيز که ميابعر با هوچی gri و فرافکني فولاکني و رافکني و مردون را دخور روسقة راقبة. شومش را پرامی می سازد را پرامی می سازد کرا کیشور کیشور

অন্ত্র্যার্যা বাত্ক্তা শ্ম্দ্যান বাত্ক্তা শ্ম্দ্যান

سلامت و توفیق روز افزون شما در خدمت به ردوم و عرفانهای کنگ را از لربنبر عالی هورینیم.

شوری العائیست فورگا کنلا استان کرمانشاه، حزب موتلفه اسلام، جمعیت عرض المزید و ادتا آران اسلامی، جمعیت راهپویان انقلاب اسلامی، جبهه انقلاب اسلامی

جبهه استعدی قنبلای اسلامی , جامعیت آتشارکران کنھلع اسلامی , جبهه جانبازان کنھلع اسلامی , جبهه آستادگی ایران اسلامی , جبهه فیروان کت ایران و دربیه , کانون دانگشیان ایران اسلامی , حزب تعارضان و عدلتا ایران اسلامی .

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا