مجله علمی و پزشکی

روند افزایشی مرگ و میرهای ناشی از مصرف الکل در آمریکا

بر اساس داده های جدید مقامتا امریکی، میزان مرگ و میرهایی که می توانم به برکیک الکال نصیبد داد، در سال وال همیری کوید-19 در آن کیشور آپرماکه 30 درصد ایندی باشد.

بر اساس این گزارش پیش از این، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا (CDC) نیز اعلام کرد که تعداد کل مرگ و میرها در سال های 2020 و 2021 افزایش یافته است.

يكيك از مقامت كرنسا كنترون و فريقة از بريقة هي اميريكا در اين باره گفت: alkal به تطبيق يك مشكل حقيقة على غيرة غيرت مي شود.

روگوی که امروز (جمعه) توسیر آئین کرکز نشان شد، به کندی نوو مرگ و میر ناشی از برکوک الالکل کرده است. به تعلیم می توان از نارسایی كبد یا لوزالمعده ناشی از برنگ الالكل مسمومیت با الكال و بركی برك هی دیگر نام برد.

بر اساس آمار رسمی، در سال پایانی سال (2021) بیش از 52 هزار مورد از این نوع مرگ و میر در آمریکا گزارش شده است .

به روبوت حلث لاین، دویبین اکلک با کرونی کرینی با کرونی کرونی کیبد، شکر خون بالا، سوکت کون و کرونی و کرونی است.

در پایان روز

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا