مجله ورزشی

قبل از بازی روحیه قهرمانی را در بازیکنان دیدم/ استقلال یک مربی خوب و دلسوز دارد

علی فتح الله زاده در گفتگو با مجله رز

قبل از بازی رولیه کرهمین را در بیکتید دیدم/ استقلاد یک مربی خوب و دلسوز دارد

مديреамелам клюбам истеглав пс за гархамини در تيم در سوپرگام AZ استخساس ход گاويت

علی فتح الله زاده در گفتگو با گروه خبرنگاران خبرگزاری ورزشی مجله رز مجله رز بازی بازی کسابی نساجی مازندران ایشاهد داشت: بازی شرک و نفسـگیری دستیم که کدا را شکر با برد و کسب جام همره بود رهیف تا حدی دفاع زاحر شد به همین دیلیل باهاها تا از لایک‌های پرتداد رافیر کد کند و در هم زمان.

او اضافه کرد: البته حریف من حریف قابل احترامی بود. نساجي تيم خوبتي دارد و رشتلشان در ليغ هم نشان مي دهد كه قابتي دارد. هم کادر فنیشان مربیشان، اقای متاهری هم مربی جوان و ایندهداری است مانند بازیکنان به هرحال خدا كموك كرد و كونيم انها را ديم و ويلين سوپرجمان را فتكيم كنيم.

مديرعامل استقلام حرة غل عرسلان متحري گفت: همان‌توری که داسم بازید ما باید از لیاهای پرتداد رایفیر ترلاد میکردان که ووتیست دور رافیر روی یک سنتر از تقننت کنر باز شد. گلی که از روی کرنر با کہ سر متهری به آمر ریست گوکہ گل کامہ بود و آن را دوست دادم.

و هارا عرض المنتجرش از طبيقة بابت غرماني كرد كردن كردن: منتظرش بودم و می دانستم، چون قبل از بازی، آن را دیده بودم. مشاهده کردم که او قصد قهرمانی را دارد و تا حدی راضی بودم که قهرمانی به من مربوط می شود. در سبحان مربي دلسوز و خوبي دريم كه بهمت كشيد و ماحسلش در جام شد.

فتح الله زاده گفت: من نمی خواهم یک نفر یا حتی 2 یا 3 نفر را به عنوان بهترین بازیکن انتخاب کنم. همه خوب بودند و بهمت شاهدند ? آره در رختکن با آن ها سافت کردم که آنها هم خوش شدند

66

او گفت: اگاگ ساپینتو و پیکتین تیم تیم میدید بریں بود تا دوریک کند. سپس جلساتی خواهیم داشت.

خبرنگار: علی رزایی

انتهای پیام//

آیا این خبر مفید بود؟

در نتیجه 0 राय अग्या व 0 مخالف رای دادن

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا