مجله علمی و پزشکی

دسترسی به استارلینک برای این گروه میسر شد!

ז ס אינד מליה ، איטרטנט ספליטים סטרלינק שרכטים ספש ז ערט ערט ערט ערט דר דר פר פר פריט לין ליא לינ בקט בקטי בקטי כלין אין איה איה איה איה אין אין אין א یافتند. به گفته اسپیس ایکس، کاربران می توانند با سرعت 350 مگابیت بر ثانیه در هواپیمای مجهز به ترمینال Aero به اینترنت Starlink دسترسی پیدا کنند.

به گفته اسپیس ایکس، این سرعت امکان برقراری تماس ویدیویی و انجام بازی های آنلاین را فراهم می کند. سرعت 350 مگابیت بر ثانیه بسیار بیشتر از سرعتی است که اکثر خطوط هوایی در حال حاضر به مسافران ارائه می دهند. هواپیماهایی که از سیستم های زمینی استفاده می کنند سرعتی نزدیک به 10 مگابیت بر ثانیه دارند و سیستم های ماهواره ای نیز سرعتی بین 30 تا 100 مگابیت بر ثانیه دارند.

سرعت اینترنت در هواپیما با Starlink Aviation افزایش یافت

اسپیس ایکس در صفحه مربوط به این سرویس گفته است که در طول پرواز زمینی و آبی، اینترنت در اختیار مسافران خواهد بود و تاخیر 20 میلی ثانیه خواهد بود. در واقع، از آنجایی که تعداد ماهواره های Starlink روی زمین زیاد است، همیشه یکی از آنها می تواند در هواپیما بالا باشد و سیگنال ارسال کند. این سرویس تقریباً اواسط سال است.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا