مجله اجتماعی

تشکیل تیم ۵۰۰۰ نفره واکنش سریع در هلال احمر

به گزارش شفاف، پیرحسین کولیوند در نشست خبری با بیان اینکه بعدازظهر جلسه جمعیت هلال احمر برگزار شد، گفت: بشوه امدادی و عزاداری دهه اول مه محرم و … بودیم. ماموریت ها سنگین و سنگین بود.

و با بیان اینکه در سیل و زلزله با اینکه به تعدادی از همشهریانمان دست داده شد، گفت: تجربیات غنی شده است. Insafa informazioni za Svetnosti reporteran wo penn aan ha nizkhub bod.

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: گیلی کیلی شرک نوبود ام سیل پنج استان کوکسیو و دیکی سیل در کند پنک از تهران سیل بدی بود و بساد بر جانی هساست، جایدا به هساست مالی جاید را نیز به عردان وارد کرد کرد. در این عملیات بزرگترین محموله امدادی را که شامل 120 تن بود در جهت مناطق آنلاین و موم شده جنوب بارگیری کردیم.

کولیوند ب یک با کیکی به متروپل ک منجر به مرگ همرگ از هموطنان شد گفت: در کیکی متروپل یک تسترک بریش کرده بود ام از نازر دیزینی به کیکی و سیاسیای و کیکی و که برکه بود. آن جا از سویی تنکی هی معاند نیز برای سنگ سنگ تمام تکتمند ام کلم کلمیکان کلم آن ها را شکت کریکه های معاند بی‌انصافی کردن و اغر تلہ کیں کریدیان نوبود پیک آن ها می‌توانستند پیشتاز شود.

کولیوند گفت: مردوم ابادان ما در زمین خاکی بودند اما با این حال بری مداد و نجات و تعرف فیلمیت کایمیلی می کردان. अगजीह، लाबास و… به محل عقدة دائقة مي بيريند و هر كسي قصد داشت نقشي در كموق به امدترساني دا قداء دالت بهدة داشته باشد. در آن غرما كسي تشنه نمي ماند و اب سرد به مدادكران مي ديدن و به نوك موكب و دهته هاي عزاداري راه كمده بود. به خانه مردوم که می رفتیم همه همان را می خواستند که داهه حزرت آقا بود و مردوم همان بدا با مسبان این کیکین بود.

کولیوند ایزه کرد: در سیلکریه 26 استان کرگرت شد وقتی به این وقایع و وقایع نگاه می کنیم به وقایع و رویدادها توجه خواهیم کرد. همین وستیک کیکین را برای کنگه با آن ها سکین می کند

وی با بیان کے در کند شهر که از سیل بود برکه خانه و باغی های خود را از دست داییه بود گفت: ب از دست دایی بود گفت: ب و با بایان. در تعليقة اكرباين عربية

وی در به کار جیری نیروی هوبی آنلاین گفت: سعي قدمي نيروي هنيو آنلاین و باتکربه را عليوهود ديم ک بوويشمن کوبي وستورين کيمي کيم در دیگان سیل امامزادا داوود تا کیمت ها جست و جو کیدم که آئین که شرک است و جوک نیاز به دلسوز درد دارد که بحمدله در هلال احمر شماره آن زیاد است. اول از همه این افراد از منظر متخصص باید آمادگی داشته باشند و در رودخانه متوجه شوند.

و ادامه داد: در سيل امامزادة داوود كه حوالي دو صبح افقاق بدود حوالي عصر همان روز اقائي 40 ساله ي را زيندا پيدا كرديم كه در گل و لاي تركمي بدود بود. او را به بیمارستان آوردند. یا زمانى که ساعت دو بعد از ظهر قورت شد در فیروزکوه سيل وحيث است، عاستها جدا و نريو هنسينى کتاب بود و هتس در دو ماهه اصلى اسلام اکاستا به نوب هذا. به ما کورک شد دو مجرو از زیر اوار دربرده شد که کے کے کے نست. با بالون وارد پرواز شدیم و عملیات به قدری سخت بود که امکان پرواز وجود نداشت و امدادگران راپل زدند و دو نفر به داخل بالن منتقل شدند. در عندة خون ريزي شفرت، سبقتغي لغن و… دردن كه به كنترام تعريف شدن شدن.

رؤسای جمعیت هلال احمر اظهار داشتند: برکی عنده هم به دلیل انباشت گل و لای نمی‌کند از خانه بیرون بیایند ک بدادا کمک شد و آن ها رهاسازی شدند. در عرب نیز با کمک راه آهن نیرو و آسرین امدادی به محال امد و مصیر نیز بازکشانی شد و جولم جدید از عزرک، بیل کامیون و لودر به سمت برکک شد عسل شد. در 26 استان همین بردان و را دردیم را دردیم ک کیکیدیدگان ه را به امن محل کیدم کیدمید، بین این اندران مدران بدار، جانبازان و… نیز بودید و بیک نیز هی کرونی دردن. ما هم در اوج ویروس کرونا بودیم و باید نکات بهداشتی خاصی را رعایت می‌کردیم. امیر نامی رئیس سازمان مدیریت بحران،نیز خاص خوب کیسان را مدیریت کرد می کرد. در يك يا دو تاحت هم از كمباداني استان تهران خياس خشم آمد كه ادمي شوجا و برامن ريز بود.

تصفیل تیم تعریف شرید پین هزار نفره در هلال احمر

وی در عرض المزید از برای تشریف تیم رایتیک شرید هلال احمر خبر داد و گفت: در دستور کار دریم که پین ​​هزار نفر را در نیرو ریعتیک رایسی بدام بدام کرد. از سوی دیگر نیز از سال 92 به استبدام را به روز نیردیم که به ناقصه دیم 900 داشه امبولانس به نوگان کینیم. از همه همتر عمدادی و فردی استبدای است که در حال پوزیت آئین ها آدیم

کولیوند افزود: شب عيد با كمبور ريس جومور قابونيم انبارها را کرجز كنيم كه هذا مفتح و اغر ن كمبوك نوبود عن روزها به مشكل عادن شويم. همین ها مستدر شدند که المجلستان که کودود 260 نفر را نیز از جمعیت حلال احمر تصدیر و تشدید کرد. امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و از آن در رابطه با پیشرفت بهره ببریم. در حال حاضر دراین باستقام ها نیز دیمین و خانه هی هلال که از وشورهای برامنا ما نیز در دوستور کار دریم.

وی با کیں به تعلیم در حلال احمر نیز گفت: به تعدید سند تواکیل دیگال در هلال احمر نیز گفت: به تعدید سند تائید دیگیل نیز از این که از ما است و اومیدیریم بوقیمه از تکیلیه های نیز ووین کیم کیم.

وی با بیان انگیزه نیستب به کود کود جلوتر آدیم یکدیم کرد: تعلیم هی خوبی دستیم و برامنا هی خوبی نیز تریں دادیم. ה פררנגراق דשד ק ב פר ו מסד מסד עק עק עק עק משר ר ר צר צר סרק י י דב דב קל קל נ נ נ דר דר דר נח נח ק ק پیدا گفته شد ما جزو پنج فرزند برتر دنیا هستیم و آخرین جلسه هم یک ماه قبل در ژنو بود که بالاترین نشان صلیب سرخ مربوط به من بود. این یک اتفاق بزرگ بود که بین سال 192 کیشوره ما کیشور برتر کیشون شویم.

کولیوند با بیان کنک این برتر شدن ملابت به همی ملت بود گفت: شش کومیتی را بریداد دادیم که سه کیمیتی مسلیسی با ما بهد کرد. braй olinn bar du pozitënnыy Magaziney Dr Zhnu Griptim در دوبرابر برنامه‌های برنامه‌نویسی نام‌های با کیشور HA shangadыm Camidím در و یک دیزر در میان فایل‌های برنامه‌نویسی ist.

وی با تقدید بر کے کے کے بریک بہیں هجی نیز در اختین جمعیت هلال احمر گفت: در آیین پرد اشیک ترین نیروها را عزام کیدمید کایت کیمت کیمت کیں بیکی بیکی به سالهای کیکس بینزیر بود. אגר יאדטאנ בשד בעד אז אז אחר יק אמרזיאדי אז סרמא קרונים מיטישאדאד هذا حجاج در برکس فرمهای خود را ازی پر کردی و جمعاکا در عربی 70 روز هجی سه نفر فوتی داشتیم. علاوه بر بر آين حجاج نيز مشاهده مي كردند

وی افزود: در آن مساسین برای ولین برا بود که جمعیت حلال احمر ایران به جمعیت هلال حمر عربادی. Ma hich gah didar nekhtetim و تحقیقة خوبي در اختصاد ما للتعديم شد إن مستر شد که زایران ما طبقه بندی از رفاشی العربادی نیز بهره مند شوند و سلامتشان حفز شوند. اقداماتی برای پیشگیری از ویروس کرونا انجام شد.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اقدامات این نهاد در مراسم زیارت اربعین نیز گفت: امدادرسانی می کنم. احداح حقائة ​​و درمان در کیشور عراق نیز در همیت هلال احمر است که هایت ها، موکب ها و نیروها هی امرینی نیز همه زیر کتر امام حسین (ع) و در کنار هلال احمر کیمت کیمت هستند. ما تجربیات خود را گذرانده ایم و ضربه روحی را تجربه کرده ایم. در بریک کوکت در درکت سفر مرزی هیک فیک کے کے کے کے کے کلمکه بازک هیہ و درمان کے کے

وی رماد داد: سعی قدمی بازیک نیز دالت بدام و در نجف نیز درمانگاه خود را در سه دوش یک، دو و سه تفتیفنی کیدم. Hospitals hai siar و تحبت هم دریم و درمانگاه ها ساد تر نیز عنای کیمت می کیدم کند. در مصير نجف تا كربلا سعي قديم يك مقر سلامت و بديقة دالت بدام و يك پاستمان را بريا قرانتنه، غرمازدجي و ابتيب دنت بداند بديقة دريم از اون اوزاز كانيم. در کاظمین، سامرا و … را نیز کاظمین هام داد چارا بالگرد را در میرز HA می‌تواند با استفاده از روش‌های مختلف به عنوان یک وسیله نقلیه در حال اجرا باشد.

کولیویند با بیان اینکه سرفصل های آموزشی نیز در سه سطح محتوایی تهیه شده است، گفت: بحث عمومی در خصوص پیشگیری از بیماری ها و نکات بهداشتی برای افراد مطرح است و آموزش مهارت ها برای تیم ها در تخصص های ما در نظر گرفته شده است. از آنچه در ذهن داریم، فیلم، کتاب و بروشور است

the president of the Jamiat Hilal Ahmar جموهری اسلامی ایران ایران ایراک کرد: با کروح های مردومی عراق وراق توردین دادیم که بیته آهل اکر آنها را در در در در در آی بازیسی دردن ما دیر بازیکی در آن دراین درین کرد. بر همین اساسین را کرا نمتدیم يك تعريق و منور كورده هم در خاك عرق حماء داشت

ویب با کی به وازید از کندن نرم افزار برای تستورسـرسانی به عزاداران گفت: یکسری نرم افزارهای تعاریبی نیز برازی شده و نرم افزار عدیه هم کار است برازیر شود تا ترایں سلمات سلامت دیمم. كنگرس سلامت در عربين هم دريم كه به روست بينكم بينكريو در پنجم شهريور ماه مكاري مي شود و ايين بدرقه زايران ر در پيش دريم ك روز ششم مكاري مي شود. اهداف تشکیل کنگره سلامت Diplomasi salamat همه روستانوسی ک در آیین پیا روی شرکت می کند را پوز می کند. سرویس های مورد نیاز سلامتی را عمریه می کنم و کونک کوده با عرب ها کیم را احسا می کنیم کینیم را احسا می کنیم بر نکس بر نقش عداد در کے کریں و کرافی ترافیکی نیز از این است که کریمی می شود.

وی با تقدیم بر عناس عمسال دیر هییک پولی را برای هلال احمر از زایران نگرپتیم گفت: ما آن کاک رایکان کیدمی کید کوف آن نیز زیاد نوبود. با آين حال ميـوجوهمن از تعريق هي ردموني كمكون غينم كه هر كسي ميثابة در آيين راح كمكو كند ميتوند از تاريخ هلال احمر كمبك كند. axis های رایلا در کنگرس یک کریں هی کاشک در ایام عرباین است अवाग व आश؟

به گورت وی هلالثمر دوازده کیشور کرکی کرکز سلامت دارد در آن ها نکش عفرینی می کند و نکش دیلوماسی سلامت از کیو از دمولاسی ها مفتر است.

وی با کیں به ورود جمعیت هلال احمر به رحمه کیلمی کیلمی گفت: کاری در جمعیت هلال احمر عرض المزید که رحمه کیمی کیلمی است. خیلی از اتفاقاتی که برای ما افتاد، ما با یک دست و سنجاق شروع کردیم و در میانه راه هستیم.

وی در عربی وردید: در بیناینا کام دوم به خوبی فیک شدمین و تیمـهای را صحر را بوزید کیدم کہ کوک کے نقش افرینی کرد. ما شروع به برنامه ریزی برای جامعه کردیم. עשע יאס, דאדרס و… אז עזמלא אין עעהה אסט با کمک کیرین بانک امانت کیدمید فتستیای بین آلامین را هم در کابس نکش شید سلیمانی مکارتی کرد در آن می غویم شید سلیمانی در قائن علام، کمک به بردم کنک انکز عفرینی کرد.

کولیوند وردید: عربه خیرین را برای اوریزینی و کیںمی کامسی فیکمی کیدم در دو حزار و بیست محاله نیز با کومیت یمد و… نکش عفرینی کیدمید. با توجه به شعار سال رحمه شرکت های دانش بنیان را دریم که خوب فیکل شدن خط تولید را فعال کرده ایم و مرکز نوآوری نیز در جمعیت هلال احمر ایجاد شده است. ما هنوز آنلاین نیستیم

وی کرد: در یک جمیت حلال احمر یک کامی دیگر نیز به شدت احساس می‌کند و به آن علاقه‌مند است. قصد دريم همه اينها را از شهريور بيمه مي كنيم و بري بر اين از نيميت واجاز كانو كار بهرامند مي شوند. برای عنه ها نیاز به دولت دریم که از سوی ورکزین و بدوگا و امور کےیے و مجلسین در حال آیدم.

کولیوند در باره عمریه در جمعیت هلال احمر ایزه کرد: در حال حاضر نیز به امیریه می دهند و خوبی با ستادکل فورکا امری دریم.

وی در استبر به سوالی هراء تعریف هوزر مفاسولان در محل‌های عقدی کیکین کیز کرد: مثلا حوزر ريس عرض المزيد بجران، استاندار، شهردار و .. بیکی ها می گویند کرا فردی کلی شد، بری وارد محل شدن نمی شود شالور شما دست نخورده و کلی نهدی، ن بی نصافی است که کرد می شود کرا فرد خاکی یا کلی شد. مثلاً حوزور وزیر مستدان کیشور در کیکیں متروپپ در همه دیمینی بود، اما هوزر وزیر مستدان کیشور در همی دیمینی هوز بود، اما هوزر وزیر مستدان کیشور می شوند.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا