مجله عمومی

پیاده‌روی جاماندگان اربعین در چهارمحال و بختیاری برگزار شد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش روبائة للاستماء آنلاین، این مراسم از ساعت 20 روز شنبه همزمان با سراسر شهر و همزمان با آغاز اربعین حسینی آغاز شد.

عزاداران عربين حسيني در شهرستان شهركرد 7 مسير شمال يمامزادة سلطان سبزبوش (ع) لهمتر به سمت امامزادگان تاهاتون (س) شهرکرد، امامزاده سید علی اکبرع) نافک به سمت حسینیه ازام این شهر، گلزار شهدای سورشجان به سمت امامزاده محمد (ع)، مسجد علی بن ابیطالب (ع) کیان به سمت امامزاده سيد عزيز الله (ع) در شهر میدان امام خمینی (ره) هفشجان (س)امام زاده دو معصوم تاقانک به سمت گلزار شهدای شهر و میدان امام حسین (ع) הארוני בה סמט גלזאר שהדאי אינ שהר רא בא פאי פיאן פימודנד.

اشیکان سید و سالر شیدانی در شهرستان بروجن از 3 مصیر شمل میدان شهرداری بروچن به سمت امامزاده حیدرشاه (ع) نقنه، شهرها فرادنبه و سفیددشت و روستای متاسفم به نام امامزاده علی بن احمدع) و از شهر بلداجی به سمت امام زاده حمزه علی (ع) مراسم اربعین حسینی با پای پیاده انجام شد.

عزاداران الربعين حسيني در شهرستان فارس از 5 مصير شمل ميدان امام خميني (رحمه) شهر فارس به سمت غلزار شهداي ن شهر، مسجد حضرت زينب.س) جونگان به سمت امامزاده روستای کوشه حرم هيدربنمالك (ع) شهر باباحیدر او آن را حرم می نامد سيدميراحمد (ع) اینجا شهر حسینیه است گوجان به سمت غلزار شهداي شهر و مسجد حضرت ابوالفضل (ع) شهر کیلیکا به سمت امامزاده در شهر پیاوروی کردن

اهالی شهرستان کوهرینگ چالگرد آنها انتخاب کردند

پیاده روی اربعین حسینی در شهر لردگان از 4 متری شامل شهر لردگان و روستاهای اطراف به سمت امامزاده محمدعلیع) تولیدمویی، شهر مانگ و روستاهای به سمت امامزاده محمد علی (ع) מנגרמויי، מהלה اردان شهر لردگان امامزاده جعفر نام دارد.ع) پیران و شهر مالخلیفه و روستاهای حومه به سرپرستی امامزاده سید محمدع) تمام شد

مردم شهر خانمیرزا با پیگروی از 3 مسیر شمال شهر الونی و بورژوازی به سمت امامزاده عباسعلی (ع)، روستای همجوار درکه به سمت امام‌زاده سيدسلتان (ع) و روستای جوانمردی به سمت قدمگاه شاه عبدالعزیم (ع) برای پیاده روی در مراسم اربعین امام حسین(ع) ع) و شیدان دشت کربلا شرکت کردن

شهرستان آهالی اردل از 2 مصير امامزاده عزيز (ع) شهر اردل به سمت گلزار شهدای آن شهر و از روستاها به سمت جافرع) در عرباعين حسيني حوزر نعبدند

مراسم پیاده روی اربعین حسینی در شهرستان بن در 4 مصير شمل علي خيابان ملت شهر بن به سمت امامزاده بابا پیر احمد (ع)، مسجد جامع روستایی شیخ شعبان به سمت امامزاده سيدباحاءدين محمد (ع) ين روستا، مسجد جامع شهر یانکا به سمت غلزار شهدای شهر و مسجد جامع روستای به سمت امامزاده محمد (ع) در روستا

عزاداران الربعين حسيني در شهرستان مصير شهر سامان و روستاهاي به سمت امامزاده بابا پیر احمد (ع) را پیگروی کردن

شهرستان آهالی کیار از 4 مصير شمل مسجد يمام حسين (ع) שלמזאר בה סמט לקוקר אינ שהר، מידאנ ראלה שהר درخواست کنید به سمت امامزاده جعفر (ع)، نورالشهداء شهر دست به سمت غلزار شهداي شهر و مسجد جامع شهر ناغان به سمت تبه نورالشهدای در این شهر مراسم اربعین حسینی به این شهر آورده شد.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا