مجله علمی و پزشکی

قدردانی وزیر بهداشت از همکاری‌های مشترک ایران و عراق در خدمت‌رسانی به زائران اربعین

وازیر هوازیت از درمانگاه الماس شرق در کربلا فیستادو و از وستورین فورکا این کرکز درامین در آنها کیدمان به زایران عرباین قدردانی کردانی کرد.

بر اساس این گزارش دوكتر بهرام عين اللهي در آيين وسلادة از ساملابيه هاي قدمة يران و عراق در حوضا سلامت به هذا العربة صناعة و حطامة و تعريفة به زايران الربعين كردن و قدرداني كردن.

وی با اشاره به تمهیدات وزارت بهداشت در ماه های گذشته برای آمادگی کامل برای پوشش خدمات مورد نیاز در ایام اربعین، گفت: دو هفته پیش در شلما و در فاصله کمی از مرز، مرکز بهداشت و درمان و… فوریت های درمانی و پزشکی شهید حاج قاسم سلیمانی افتتاح شد که تا کنون خدمات ب قاعدة و ومستعلی به زایران عرض الکرده است.

وازیر کیں کاکرینشان کرد: در مرز مهران هم بر پین صحرای سهرایی که با تعریف فورگا و سایرین برپا شده، ناوگان و فورکی ورکین اورجانس کیشور ب وروگی کامل حوزر دردان.

وازیر کے کے کرد از بیش از 4 هزار کادر سلامت در مرزهای با عراق، تصدیر کرد.

بنابر دعلام منزارت حفظة، عين اللهي ب عقد به ديدارهاي خود بكامت عراكي در سه ماه عکستي، گفت: عليوي ساحبيرهاي هينة، دراييني و دانايي ايران و عراق، است و به نفع مدرو دو كيشر.

در پایان روز

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا