مجله هنر و فرهنگ

ابتهاج در رشت به خاک سپرده می‌شود

به لوگر تعریف، دختر هوشنگ ابتهاج با دیگر این خبر نوشید: با کرمین هایی که با ایران نمع شد، تشییع پدرم از کنار ترک ارغوان (در تهران) نمع کرد و از انجاک برای خاکسپاری به سمت شهر رشت حامی رفت.

به گورته و تاريخ و ساعت قرآن عرض المزيد

امیرهوشنگ ابطحاج (حـ. ا.سایه) که در تیرماه 1401 به دریل نرسایی کلیوی در هیلمانی در شهر کلن علمان بستری و تحت درمان کار گرته بود بمداد چهارشنبه 19 مرداد در 94 سال گذشته بود.

زیند یاد ابتهاج، سال 1306 در رشت شد و در 20 سال اول کتابش به نام «نخستین نغمها» را نشان داد. و سرودن غزل را در کنار سرودن شعر در کلم های دیگر سنتی تخصصی کرد a شعر تصنیف مشاهد «سبیده» که با تطبیق «ایران ی سرای عمید» می شود، از سروده های ابتهاج است.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا