مجله ورزشی

داورزنی شیخ ماست؛ او باید یک دهه دیگر در والیبال بماند و هیچ جا نرود

در سیته هایت ریسه فیدریبال ولیبال تمتره شد;

رایس اکامی کیمیتی ملی ولمیپیک گفت: داورزنی بید یک دهه دیگر در آن فیدرین و افراد و نونده در جایی برود.

به روحت کروح استفاده اینا، سایت هایت ریسه فیدرین والیبال امروز (دوشنبه 21 شهریور) به ریاست محمدرضا داورزنی ریس فیدرینی بری تیم های ملی کیشرمان شد.

رياس اقائد كوميتي ملليمتريكي كه همان فيدين اين سيته بود، إشاهد داشت: داورزني شيخ ماست و در بين 51 رياس فيديرة قدسة داورزني فلستة تمتياز بايتين دارد. volleyball amrooz мдиюн бехтом ин коментари в между вы аст.

سیدرضا صالحی امیری گفت: یکی از بحث های همیشگی که با ایشان داشتم این بود که امروز دوباره تکرار می کنم. اگر سرمایه داشته باشیم بیشتر برای والیبال هزینه می کنیم.

وی تصریح کرد: از ابتدا معتقد بودم که اگر مسئولیت و سمت داوری خود را تغییر ندهد، نه به وزارتخانه می رود، نه کمیته ملی المپیک و نه حتی فدراسیون های دیگر مانند فوتبال و کشتی، همه که به او تقدیم شد و تنها یک دهه دیگر بر روی والیبال بیایند به سمت والیبال بیایند.

رياس عقاد كوميتي ملي وليمبيك تقديم كرد كرد كرد كرد كردي كردي كردن وليبال امروز در ورزش های دیگر نتوانستیم این کار را انجام دهیم اما در والیبال توانستیم این کار را انجام دهیم. والیبال استراتژی متفاوتی نسبت به بقیه دارد. از والیبال دنیا توقع مدال نداریم.

و افزود: تکرار می کنم اگر داورزنی یک دهه نگه داشته شود و با این کار والیبال به ورزش تبدیل شود. Alán медру та сех бамдад пегир манжанный тем мили بزرگ استاندارد در این پانتالیا بالاй балай ра нишан мидход во обоиденция чех из бей лигай еропупий را микренднный ралибал микрензовать печать к эн.

صالحی امیری با بیان اینک اگر نسل جوان را از لیگ های عروفی به سمت والیبال بیاورد، یعنی والیبال به حدفش رشته است ک به سه مورد نیاز دارد. یک منتدی، دو زیر صاخت و سه رسورت مالی که داورزنی به دیلیل نجابتی دارد که هیکگاه دامابه‌های لهده و شهری به کومیتی ملی ولمیکی و منزارت عربی و جوانان وارد نکیلی دارد. اگر هر دوی این موارد معقول بماند، پتانسیل والیبال بی بدیل خواهد بود.

رئیس کمیته سابق کمیته ملی المپیک گفت: وضعیت خوب نیست. אגר דר אינ הועזה נוויחן עבור נשפת נשאת קונים קינים הר סאל פעועמע

وی تصریح کرد: کمیتی ملی والمیکی در پین سال کیکستی هیت یک دقیقه بگومگو نکیلی است و شهمیه در مسیر وفاک کام کام پیں است. خوسروی وفا که کے کے ہے ہے ہے ہے فریکہ آشتہ کرد ، همین مسیر را دیگر کرد من راضی هستم. باید بدانیم راشتان، بازی نیست Alān hm من من المزيد درام مصولان به دمك كمك به رشتة استشند، اما به قدرى دغدگه دراند ك نيمكه به رشتة كندن، انتظار نداريم دغدں ول دولت به رشته به اما بيد كستك كندن. بازی امروز بچه ها را تغییر خواهد داد. عرض الموروز صناعت است، دیپلماسی است.

صالحی امیری گفت: والیبال هر ساله با قدرت های بوزرگ دنیا رایبیک می کند، این یعنی آبروی کشور و سربلندی کشور که قیمتی ندارد و قیمتی ندارد. شما تبريب الوليبال تا الان قدم غورو ملي تورد كردة است אז אין מנער ב ואליבאל נגה מיקנים נה אינ קה קה קשע דר עזמים עזמים עזמים עקנים سعی کردیم کارهای فرهنگی و اجتماعی انجام دهیم تا ورزش را در بین مردم بیاوریم و برای تصویر غرور ملی و تصویر انرژی ملی وقت گذاشتیم. من شخصا به آینده ورزش امیدوار هستم.

انتهای پیام/

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا