مجله ورزشی

دومین روز بدون مدال شمشیربازی ایران در قونیه

بحر تعریف شفاف، در دومین روز شمشیربازی بازی‌های روستانی اسلامی، رکیب اشرام اپه مردان و سابر تیمی زنان زنان شد و آران موقع به کسب مدال در آیین دو اشریم نشید.

ملیـــوشان اپه تا تاحت یک کاحم کہے ہے پیش بردند و شبک کیدند.

تیم سابر زنان هم در نیمه کبر براب عزربیان شبک خورد و در دیدار رده بندی نیز مغلوب تورک شد.

نتایج سلاح های انفرادی به شرح زیر است:

مرحله گروهی

محمد رضایی تادی (21 سال): 3 پیروزی و 2 شکست

محمد رضایی (41 سال): 4 پیروزی و 2 شکست

محمد و پیامبر: 2 پیروزی و 4 شکست

திக்கு கின் செட்ட்டும் குட்டை

Muhammadreza وثوقي از ايران 10 – mominov az uzbekistan 15

محمد رضایی (41 سال) از ایران 15 – پررا از سنگال 11

محمد رضای تادی از ایران 15 – ولو از کرگیزستان 8

திக்கு இக்க்குத்து குத்தி

محمد رضایی (41 ساله) از ایران 15 – سرتای از قزاقستان 13

محمد رضای تادی (21 ساله) از ایران 10 – وده از ادردان 15

مرحله نهایی جدول نهایی:

محمد رضایی (41 ساله از ایران)

رنکین بازی های روستانی اسلامی:

7- محمد رضایی (41 ساله)

14- محمد رضایی طادی (21 ساله)

24 – محمدرضا و ثوقی

نتایج تیمی به شرح زیر است:

مرحله نهایی

ایران 45 – عربستان 18

نجمه سازنکیان: 15 امتیاز گرفت و 3 امتیاز داد.

فایزه رفیعی: 15 امتیاز گرفت و 6 امتیاز داد.

پریماه برزگر: 15 امتیاز گرفت و 9 امتیاز داد.

مرحله نیمه نهایی

ایران 22 – آذربایجان 45

نجمه سازنکیان: 7 امتیاز گرفت و 15 امتیاز داد.

فیضه رفیعی: 10 امتیاز گرفت و 15 امتیاز داد.

پریماه برزگر: 5 امتیاز گریفت و 15 امتیاز از دست

سیدار ردا بندی

ایران 23 – ترکیه 45

نجما سازناچیان: 10 امتیاز گرفت و 15 امتیاز داد.

فایزه رفیعی: 5 امتیاز گرفت و 15 امتیاز داد.

پریماه برزگر: 4 امتیاز گرفت و 10 امتیاز داد.

کیانا باقرزاده: 4 امتیاز گرفت و 5 امتیاز داد.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا