مجله علمی و پزشکی

پاکسلووید داروی ضد ویروسی موثر در درمان کرونا

موارد نیازی مجدد به بیماری کوید -19 بیش از آنچه داده ها نشان می دهد متداول است اما داروی پاکسلووید همیشه درمان است.

به روبوت مجله رز، با تعلمات پیدادنویروس، تعداد گزینه های درمانی موثر، تمام شده است. داروی عند ویروسی شرکت فیزر موسوم به پاکسلوید ییک از استندی است که وائی مفتر است.

اما برخی از افرادی که این دارو را مصرف کرده اند و برخی از داروهایی که برای آنها تجویز شده است، مجدداً این بیماری را تجربه نکرده اند.

سخنگوی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا گفت: بر اساس اطلاعات ارائه شده، علائم بیماری کووید-۱۹ نسبتا نادر است و در بیشتر موارد بروز نمی‌کند. ساهم ناخیزی از عرض المزید به کوید-19 از جمال برکیکیتیرین بردیکی بهیں کے ویروسی زیدی پاکسلوید

به گورکت کریں، کردی کیں کے کے کے کے کے کے کہے अध अध अधिक अच अग؟

به گزارش شبکه سی ان ان، دکتر مایکل چارنز از مرکز پزشکی بخش جانبازان در بوستون گفت: افرادی که مجدداً علائم بیماری را تجربه می کنند ممکن است بیماری را به دیگران نیز منتقل کنند، بنابراین باید به آنها مراجعه کنند. آگاه باشید که ممکن است به آن نیاز داشته باشند.”

در پایان روز

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا