مجله حوادث

زورگیری و رفتار‌های خشن، نتیجه بحران اقتصادی است


جوان قمه به دستی که در یکی از اطوبان‌های تهران از یک دکتر زورگیر کرد کرد از دست دادن به دستی که یکی از مدیران تهران از یک دختر زورگیر کرد. و که از بناهاندگانگانگا است اشترین است، گرده هلایتا 100 بر زرگیری کرده و این کارها را به کمک دوست خود میداده و تقوام اخرین را قضا عربی کرده است که به تاستانی از زندانی شده بود. وی آئین را هم گفت که در کرید کردی که در دوربین های نسب شده در معابر نبود و نبار به دوربین توکی نهد و همین باتوجهی مست دستگری است.

نمایش بیشتر

دکمه بازگشت به بالا