مجله عمومی

نخستین اقامتگاه سنتی شهرستان تربت حیدریه افتتاح می‌شود – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به روبوت المزيد آنلاین، علي محمدي ايزه كرد: آين آقاماگاه سنتي با كاروانسرايي تصريكي با كروانسي آزاقرامرمر و با کیمتیلیکی بیش از 60 بیلین ریال توسر بکش کیکی شده است.

رئیس اداره میراث، فرهنگ، گردشگری و صنایع دستی تربت حیدره ادامه داد: صنعت و سوغات است، بریا 10 نفر عقمة تصمیل میكاند كند

وی توضیح داد: به‌دلیل تشریک کیں و کارگیری آن عقامگاه در بافت تصریك و بركس سنتی تربت هیدریہ، ایهای آنترك تسركی كمك جدید به حفز و روستان سایر خودروهای تصریك شهر كرد.

محمدی گفت: سنتی میمیری این ایکماگاه به تنزینات اجرکاری زیبا همر ب با تصویری با مهالی و وود وود وستنیهای صناعتی از جمال میستی در یکاماگاه است که در روناق عنکمی این مکان به‌سزایی وراید وراید.

محمدی افزود: تاکنون تعداد 18 اقامتگاه در شهرستان فعال است و در عین حال تعداد مسافران نیز 2 منزل است.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا