مجله علمی و پزشکی

تصویر زیبای “زحل” در نزدیک‌ترین فاصله‌اش با زمین

سیاره من در روز یکشنبه هفته گذشته در یک رویداد نجومی سالانه به نام “مخالفت” قرار داشت و مستقیماً بین خورشید و خورشید قرار داشت و در آن لحظه نزدیک من و در فاز کامل بود، بنابراین حتی با کشم غریما هم هم رصد این منزره علی ودست

«مقایسه» در ستارگان موقعیتی است که یک جرم آسمانی (مانند سیاره بیرونی) نسبت به ناظر (زمین) در موقعیت ستاره (180 درجه) قرار می گیرد. به که عسمانی کرم با زمین و خورشید در یک ختو و زمین در میانه آن دو کار میگرد

«اندرو مک کارتی» (اندرو مک کارتی) عکاسی بود که توانست این لحظه را ثبت کند. و سپس به پشت در خانه رفت و با استفاده از دو دوربین بیش از 100 هزار عکس از زمین گرفت.

مککارتی گفت: این تصویر با استفاده از تلسکوپ 11 و دو دوربین یکی برای ثبت رنگ تصویر و دیگری برای ثبت جزئیات از سیاره گرفته شده است. این عکس از بیش از 100 هزار فریم گرفته شده است.

روز یکشنبه خورشید در فاصله 750 میلیون مایلی (1.3 میلیارد کیلومتری) از زمین قرار داشت و با سرعت متوسط ​​6.02 مایل (9.69 کیلومتر) در ثانیه حرکت می کرد.

از "زحل" در نزدیکترین فاصله به زمین

در ساعت 18:00 به وقت قربة زماني شارکي نيز با قدر ستاره‌اي 0.3 مي‌درکشيد. در این رویداد، هر 54 هفته، یک بار اتفاق می افتد، زیرا تقریباً 29.5 سال طول می کشد تا سیاره دوم منظومه شمسی خود را کامل کند. در سال 2023، زحل در 27 آگوست و در سال 2024 در 8 سپتامبر در این موقعیت قرار می گیرد.

و گفت: فوکتوری از سیارات ب فوتاکری از دیر عجرام عسمانی فرق می کند زیرا کود سیارات که کوک آشتنت است. تصرائهای هوای باستانی روی توبرین زهل و گپتری یا هر اکرام آتینی تاصریه میگوگرد کے هم هست کشما ارامترین اسمان پوسک را لادلت

مککارتی سپس وضعیت آب و هوا را مشاهده کرد و متوجه شد که فرشتگان در برخی از نقاط آسمان پاک هستند و سپس به آنجا رفت و از فیلتر نور ساخته شده از قرمز برای ثبت شکل سیاره و حلقه های آن استفاده کرد.

و گفت: این ابزار مقدار نوری را که از آن عبور می کند محدود می کند و این به من اجازه داد تا جزئیات بسیار واضحی در مورد سیاره و حلقه های آن ثبت کنم.

از "زحل" در نزدیکترین فاصله به زمین

اندرو مک کارتی

عشق اندرو به دنیا از زمانی شروع شد که او تنها 9 سال داشت و برای اولین بار پدرش توانست زمین را با تلسکوپ خود رصد کند.

اندرو در ماه مه تصویری 286 مگاپیکسلی از خورشید در قوی ترین دوره فعالیت خورشیدی در چند دهه اخیر ثبت کرد.

از "زحل" در نزدیکترین فاصله به زمین

در توبور غويه هاي ائشين عزيمي را نشان مي دهد كه روي تشريد خورشيد ميثرخند و مي توانم اينها را بوزرنمعيم كرد تا توده ائشين كامل را ب دعلة هذا زياد عرض المزيد كرد كرد.

کندی پیش نیز یک ویدیوی تیم لــس از کیکی ما کامل در تول یک سال در عسمان کرد نصیر

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا