مجله عمومی

سد سجارود بابل با ۱۵۰۰ میلیارد برآورد اعتبار عملیاتی می شود – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

علی کریمی فیروزجایی در کاکراء با کیں آنلاین از کاکیں کسدن پریک احداد سد سجارود بابل این هفته خبر داد و او گفت: پیگیری اولیه ساخت زیرساخت و پروژه حیاتی از سال 1389 در شورای هشتم شورای تدوین بودجه آغاز شد و در مصوبات دولت، بودجه سال 1390 مقرر شد. را شامل شد و در نهایت در سال جاری ردیف مستقل بودجه از آن تخصیص یافت.

عضو خانه ملت افزود: پس از اخذ مجوز ماده 23 در سال 1400، پیمانکار پروژه فراخوان شد و برگزاری مناقصه مشخص و مشکلات عملیاتی برکنار شد.

وی با با با بر کریں بر کیں بریک ایکی این پاکترنشان کرد: ساخت آن سد بر بابل بابلسر و فریدونکنار (گل ها) gtab, زرگر شهر و روستاهای مصیر, آب زرای مورد نیاز کشاورزان پینید دست را نیز در فسل بورستی کیمین کرد. کرم رنگ فیروزجایی براء داد: برای ساخت سد سجارود 1،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000

نماینده مردم بابل با اشاره به انتظار فرزندان بابلی گفت: سجارود به هوائة قدود 60 متر به روست سنگریزه های با رویه بتنی روی رویین. سجارود و با حجم فروشگاه تقریباً 20 میلیون متر مکعب و همچنین امکان تنظیم آب برای آب شرب در سطح 24 میلیون متر مکعب مرحله اجرا خواهد رسید.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا