مجله عمومی

در شرق چه خبر است؟

پس از حمله روسیه به اوکراین، بسیاری از مردم درباره احتمال حمله نظامی چین به تایوان صحبت کردند. خب، به نظر می رسد که چیزی به نام سادگی وجود ندارد.

برکی استراد دردان که یک کار نهاد بری کے در کرب کربی کرک در شرک حم کندن کند، ام به نازر میرسد کیب از ساختن کین و روسیسی و اوکراین در تایوان. چین و روسیه اولویت های استراتژیک بسیار متفاوت و پتانسیل های اقتصادی و نظامی متفاوتی دارند.

از نازر عكسمام، چین در در در در در در در در كین در جهان در سال 2021، تولید ناخالص داخلی چین 76 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده بود. در مقابل، تولید ناخالص داخلی روسیه کمتر از 10 درصد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده بود. علاوه بر این، اقتصاد چین از ثبات بیشتری نسبت به روسیه برخوردار است. رشد اقتصادی چین در دهه گذشته مبتنی بر توسعه در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، تولید خودرو، صنعت، فناوری پیشرفته و غیره بوده است. در کاکی، کیک که کی، کی، کیه که کی کیه که روسیه است.

از نازر نیزامی، روسیکی بهیں ترین زرادخانه نکیلی جهان را از نازر نظر کلاهکهی نکیلی در اختیر دارد و لیلی نیزیمی کولناکش بویژه نیروی زمینی این کیشور زبانزد است. لیلی زمینی روسیک در ساهنی وکرینی بخوبی کودنمعی کرده است، در هالی که فیسینی نیروی کریں در کیشر کاند کشمچیر نوبود. وضعیت چین با روسیه تفاوتی ندارد. ارتش چین با اینکه سرعت بالایی دارد اما با مدرنیزه شدن فاصله زیادی دارد اما از آمریکا بسیار دور است. چین در اواخر دهه 1990 و پس از بحران تنگه تایوان در سال 1996، نوسازی نیروی دریایی و هوایی خود را آغاز کرد که نشان می دهد چقدر در این زمینه کار کرده است. kishore bode est.

با ترافت از این عرض المزید که کین، روسیای نیست، باید درکفهی و کیورین و تیاوین بمنتدید، تیاویون به نیسبتی وکرین به رابت هپد فیکستری بری عرباد است. چین نظر کیدی موشک در بیشتر ساحل کود استان کرده است که همه اینها به سمت تیاوین سیمو کیمیه اند. حتی اگر فرض کنیم که در صورت حمله احتمالی چین به تایوان، ایالات متحده از دخالت نظامی در این درگیری اجتناب خواهد کرد، باید به یاد داشته باشیم که تایوان در سال‌های اخیر مقدار قابل توجهی از سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته را از ایالات متحده وارد کرده است. that can match يك امله موسقه از ترف كين كار بهده

מ נחרים רעלים דר מרד מעעל נחימ נחים בין ، נ מעל תס מעל נ נ מער מער מער בעל בעל ל ל ל ל ק ק ק ק ק י י י کام

صلح بین چین و جهان یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی چین در دهه های گذشته است. روابط عمیق اقتصادی متقابل بین چین و جهان باعث خطرناک و دردناک شدن یکدیگر می شود. מיען מערפת ו סדראת קין אינ קישור רא בה בגיזורטרין קיםור בקיעור רא בה בגיזורטרין קיםור בקיעור ایالات متحده آمریکا و ایالات متحده یک شراکت تجاری تشکیل داده اند. در سنعرویی که کین بری تیاووند دوباره با تیاوین از وکوئد می کند، تحریم های شفردی از سویت و تبدیل شدن به المتحدید و ایتادان امیریکان علیه این کیشور شد. اگر این اتفاق بیفتد، چین تحت تاثیر یک بحران اقتصادی جدی قرار خواهد گرفت.

در مقابل، شاهد بودیم که روسیه علی‌رغم تهدیدهای فراوان تحریم‌ها و حتی اعمال محدودیت‌ها بر بازار انرژی خود، شروع به عملیات نظامی علیه اوکراین کرد.

چین و روسیه با یکدیگر تفاوت دارند. हमरिन लाइल हमाला ूसिया बह भुकरीन हिफ देशाया दर «चारजी परेष» कोड wow देफ़ा आज मेाई दाई दाई पراری देशुनाब देशुना नटूा नटूा नटूा नटूा नटूानटू Россия др эффайнах ба пробыть произдан Україны в сайре растояние прочесь ход ба به سمت عقب «رویای چین» آن است که به «منکرس عسیای شرکی» بردید در إلی تعلیم، چین اخصاص نیمیکند که با تعریفی در «خریگ بریک» خود روبهروست و آئین هوریت و فوریت دستزدن به کوگا نیزامی در مورد تیاوین را کمی کند. چین به رادیتی «قرن تحکیر» سدها سال صبح کرده است تا دروب کود را در آسیاو و جهان. چرا نباید فکر کنیم که یک نوجوان با این صبر استراتژیک نمی تواند یک دهه دیگر صبور باشد و پس از موقعیت رضایت بخش تر، قدرت خود را به تایوان بازگرداند؟ میلیون ها نفر هستند. بر اساس این گروه قومی، جمعیت اوکراین حدود 77 درصد اوکراینی ها و 20 درصد روس ها هستند. تناه بر اساس صناف قومیتی، میتوان تعریف کرد که آیتها چین با تیاوین اسان تر از تساحب سرزمین

از اواخر دهه 1980، دولت چین روابط فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی را با مردم تایوان ارتقا داد. مقصود از بار اول تحدة ها دعائن تعليقة مردان بريادن به سرامين رائلة كين بوده است. این برنامه هویتی البته در همه جا تأثیرات مثبتی نداشت و مقاومت هایی ایجاد شد که باعث شد چین در برخی موارد در تایوان با مشکل مواجه شود.
در ساعد آئین ستائنهای فالغانی، دولت تیاویون از برائی دهه 1990 استاینت کینتی بر کتد استیاست کین در تیاوین را اجرا کرده و تعالی کرده هویت بومی ر در هویت کینی بومی کند کند. به آين صورة يك خلطة هويتي در طيوان بين كاسين كه خود را كيني ميداندان و كاسين كه كود را تياويوني مي كند مي شود كه هر كدامين در نظم فكلي در آن جزيري را با كليت روبه رو مي كند.

درست است که تایوان از اوکراین است و همان اقتصاد است. تایوان از منظر فناوری در منطقه و جهان به دنیا آمد و با عنوان تولیدکننده بزرگ چیپس متولد شد، جایگاهی که در اقتصاد جهانی بسیار مهمتر از اوکراین است. به ویژه پس از همه گیری کرونا و بحران اقتصادی ناشی از آن، نیاز به تراشه هایی که تولید تایوان است باعث شده هیچکس از درگیری ها در تایوان حمایت نکند، به ویژه آمریکا که اخیراً از تایوان خواسته است تا کمبودهای جهانی قطعات مورد نیاز را برطرف کند بردهای آلینکی بردهای. بردهای بردها

آمريكا بخد دانش كودرت ول بخ شامار ميرود اما در آسيا، روي زمين كودرت بخ چين آست، تايوانن ناكام بين اين دو هوزا كارتا داده تارد. אז אינ עזר، הר קשי קה טיאווין برای ایالات متحده، تایوان هم از نظر اقتصادی و هم از نظر استراتژیک مهمتر از اوکراین است. جابون هم میل نیست شید پیدین آن جزیری به چین و روش بازوی چین در دریا بهدا، کرا که تنگه تیاویون را یکی از کرزگاهی حیاتی خود، بویژه در مورد دیریستان همل و نقل عنریگ میداند.

در مناقشه اوکراین و تایوان یکی از مهمترین متغیرها رفتار آمریکاست. در جنگ اوکراین که آمریکا به صراحت اعلام کرد که مستقیما وارد درگیری نخواهد شد، بسیاری از گمانه زنی ها درباره سرنوشت این جنگ و تأثیر روسیه از آن تغییر کرد.

در جمعه به نازرسد که تیوانی برای فیلمت به همتر از وکرینا است که تیوانتین برای حمل توینتها محمد از وکرینی است میتوان حدس زد که رایکتی کے به همہ نیزامی به تیاوینہ. تحريم‌هاي علي‌عليه‌السلام چين در صور تعريف يك ناميزي تحميل، كه از تحريم‌هاي علي‌اي روسيا بود و تاسير آن بر تحريم‌هاي علي و تحریم‌هاسا عميمتر بود. همه آنها مستدر میـشود ساحبتکردن از کین کین کین دست بہ کیں نیزامی جدی علیہ چین پیکن در تول سالیان کیکس نشان می دهد که کیک کیز به کیک می شود که تمین زیمت بری روشد کین بریش کیه و زمان به نفع کین رامک می کند. از نازر پیکن در کیشور می‌توان بدون جنگیدن پیرویزهای مورد نازرش را به دست بیاورد پس از آن دیدار پلوسی از تیاوین هم نمی‌توندا زردهای را از جا بجنبند. هر کند برای کند ساعتی هواس جهان با ترکه‌بازی در آبهای براته جزیری می‌شود.

در پایان روز

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا