مجله علمی و پزشکی

تولید اندام‌های مصنوعی با حسگرهای پیشرفته جدید  

دکتر این گیبسون است مدیر انستیتو فیلم های نازک، حسگرها و تصویربرداری دانشگاه غرب اسکاتلند (UWS) و محقق اصلی این پروژه گفت: در سال های اخیر پیشرفت های زیادی در زمینه رباتیک حاصل شده است، اما به دلیل عدم وجود از قابلیت های مورد نیاز در زمینه حسگرها، سیستم های رباتیک اغلب قادر به انجام کارها نیستند.

وی ورود: استبریک در آیین براد با شرکت گرافن یکپارچه (Integrated Graphene) به تعليقات تخزينهاي صناعاري شاهري تخصيري منزر مي شود كه در سامانه هاي رباتيك ياري رسانAND تعليم مي كند.

کمک هوش سنتی به عرض المزید

إين صناعرها از فوم سه‌بعدي غرفيني سكشد و يك پيزرها به شاشر (piezoresistive) دراند. فوم گرافن هنگامی که تحت فشار مکانیکی قرار می گیرد ویژگی های منحصر به فردی از خود نشان می دهد. نمودارنمِ يكي از الوتروب هيِ كربون است كه از يك ستقراء بلوري لانه زنبوري دوبعدي تصميم شده است.

هنگامی که این مواد تحت فشار قرار می گیرند، به طور دینامیکی با تغییر مقاومت الکتریکی سازگار می شوند.

مرحله بعدی پروژه افزایش حساسیت حسگرها به سطح وسیع تری از حساسیت در سیستم روباتیک خواهد بود.

46

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا