مجله علمی و پزشکی

طب سوزنی می تواند به پیشگیری از دیابت کمک کند؟

هزاران سال است که برای درمان انواع بیماری ها مورد استفاده قرار گرفته است و اکنون ما می توانیم با یکی از بزرگترین چالش های بهداشتی قرن بیست و یکم کنار بیاییم.

به روبوت آسنا، رستال ستودا جدید در دینشتان دینشت کوان (Edith Cowan) استرالیا نشم داد که تب سوزنی مسکس است وقدل مفیدی بری ادمیر از دیباتت نوو دو به هذا.

ين تيم ربيبة ده ها استوديا را رمعيد كرد كه افضلون تب سوزني را روي بيش از 3600 فرد به پيش ديبتامت (وازييتي ك تشتر گلوکز خون بهر از حد فيزي است) MORD EVALUATION کار داه بود.

ها ها نشم داد که تب سوزنی به تور قبل عندی اندیکهای کلیدهای می دهد کی کلیکز پلاسما در هلاد نشتا، کلوکز پلسما دو سایت و هموگلوبین گلکوزیله را بهدی می کند. همچنین گزارشی از عوارض جانبی بین بیماران گزارش نشده است.

محقق ارشد در بررسی خود گفت: نویدبخش ایست که تبه سوزنی بیر تیتوت 1k گزینه دیزر بری آدرمی از دیابت مرد گهر گرفته کرد کیرا که 11 درصد از جمعیت سالمندان جهان تحت تاثیر این بیماری هستند.

فدراسیون بین المللی دیابت تخمین می زند که تا سال 2045، نزدیک به 1.3 میلیارد نفر از دیابت یا پیش دیابت رنج خواهند برد.

به گفته محققان، بدون هیچ مداخله ای، 93 درصد از افرادی که از پیش دیابت رنج می برند، طی 20 سال به دیابت نوع 2 مبتلا شده اند. اما وصف ديابتام، پيش از اين با بدوريات سبوک زينگا است اما بسیاری از مردم نمی توانند برای مدت طولانی ادامه دهند.

به روگر مدیکال اکسپرس، تکید کردید: کیب دیبتام اکلب با فیلم سبوک زندگ است روابت است، دیگر بانک های زینگ نیز مسک است تکیں بشکند. در آين زموت تب سوزني تعليق عمل كند این فقط به سطح خون مربوط نمی شود. اگر مشکلات خواب، فشار، فشار خون و استرس دارید، دچار مشکل خواهید شد. بنابراین می توان از داروی بیمار برای هدف درمان استفاده کرد.

در پایان روز

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا